BoukatiosReport — ΕΡΕΥΝΑ — ΔΟΓΜΑΤΑ:

******

BoukatiosReport

13 /04/2017

Τά δύο δόγματα θρησκευτικά καί πολιτικά είναι άνθρώπινης επινόησης καί κατασκευής, καί ώς έκ τούτου σκοπός τους είναι νά κατευθύνουν τίς άνθρώπινες κοινωνίες πρός τό συμφέρον τού ένός ή τού άλλου δόγματος. Αύτά τά δύο “άναπόφεκτα” δόγματα έχουν τήν ίκανότητα αύτόματης προσαρμογής στόν άνθρώπινο έγκέφαλο.

Άνακατεύθυνση τού ένός ή καί τών δύο δογμάτων:

Βρισκόμαστε σέ πειραματικό στάδιο έγκεφαλικών άνακατευθύνσεων, όλοκληρώνοντας τήν έργασία θά έχετε μία πλήρη είκόνα τής έρευνας.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατοχυρωμένα Δημοσιεύματα — detect:

Mediom.com

www.hefimerida.com

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/boukatiosreport-ereyna-dogmata/

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.