Pitch Ettik
Oktay ELİPEK
8328

Öncelikle elinize sağlık, çok akıcı ve güzel bir yazı olmuş. Aklıma takıldığı için sormak istiyorum. Neden zet.com ‘dan satış yapmayı seçtiniz? Gittigidiyor ya da Serhat Bey’in de söylediği gibi İnstagram daha iyi bir seçenek olmaz mıydı?

Bu arada pdfleri almak isterim: ramazanburak19@gmail.com

Like what you read? Give Burak Ramazan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.