Toxická komunita je skaza online hrania

Som hráč, a rád sa hrám hlavne online hry. A to od Counter-Strike, cez sériu titulov Battlefield, až po World of Tanks či World of Warships, alebo War Thunder.

Avšak všetky online hry začnú časom trpieť efektom takzvanej toxickej komunity. Práve kvôli toxickej komunite, som pred časom sekol s Counter-Strike.

Hráči sa totiž chovali miestami až absolútne nevhodne. Hra má byť zábava, a nemá sa prežívať ako keby bola celý váš život. Ono dialo sa totiž to, že ak sa vám nedarilo, a niečo ste nebodaj teamu pokazili, začali sa na vás sypať pomaly urážky aby ste to nehrali, hru radšej odinštalovali attď. Tak som sa rozhodol, že toto na svoju adresu nie som ochotný počúvať , a Counter-Strike som zavesil na klinec.

Zvyšok článku si prečítate na blogu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.