5 najboljih portala za karijerni razvoj studenata

Mnogi studenti ne znaju na koji način da dođu do pravih informacija o studentskom životu. Preporučujemo vam najbolje portale koji mogu da unaprede vaš razvoj.

NAJSTUDENT

Sajt koji će vam pružiti informacije o praksama, studentskim putovanjima, stipendijama itd. NajStudent pruža prilike studentima koji žele da dodatno razvijaju sopstvene potencijale i proaktivno pristupaju svojoj karijeri.

PORTAL MLADIH

Portal Mladih ima za cilj da mladim ljudima da što vise informacija o seminarima, treninzima, poslovnim ponudama i drugim zanimljivim sadržajima koji će doprineti edukaciji mladih.

KANCELARIJE ZA MLADE

Iako dosta Kancelarija u Srbiji nema vlastite sajtove, možete ih naći uglavnom na Facebook stranicama. Odličan su način da vidite šta se dešava na vašoj lokalnoj samoupravi i da vidite u kojem pravcu ide omladinska politika u vašem okruženju. Ovde vam je primer Kancelarije koja pruža dobre mogućnosti za razvoj karijere.

STUDENTSKI ŽIVOT

Portal sadrži brojne informacije o razmeni studenata, studiranju u zemlji i inostranstvu, studentskim organizacijama…Pored ovih, tu su i teme vezane za zabavu i slobodno vreme studenata, muziku, sport i sl.

ISERBIA

Portal www.iserbia.rs ima za cilj da podiže kapacitete mladih u edukativnom i poslovnom pogledu kao i da povezuje preduzetnike, stručnjake i institucije u Srbiji sa dijasporom. Veoma im je važno edukovanje mladih o inovativnim načinima privređivanja, razvijanja biznisa, unapređenja rada u različiitm sektorima.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.