Всі ті

Всі ті, які щоночі гірко плачуть
Побиваються І, мовляв кохання ; жах!
Насправді «жах» коли в лікарні в мами,
Дитина помирає на руках.

Коли на вулиці за пом'яту купюру
Вбивають батька у якого шість дітей,
Коли на операцію дитині
Сім'я не може «нашкребти» грошей.

Коли людина, що безвинно засудили
В тюрмі вмирає в муках від сухот,
А судді, взявши хабарі в злочинців
Відпочивати їдуть на курорт.

Коли із армії привозять тіло сина,
Коли у матері вже присмерті дитина,
Коли вбивають і ветеранів грабують,
Які боролися за вас в Афгані.

Коли дружина чоловіка поховала,
А в нього залишився син-каліка,
Коли вмирають наркомани-школярі
Від «передозу» у дворі під'їзді чи.

А ви себе продовжуйте жаліти
Всім І казати, що кохання справжній жах!
І дай вам Бог ні разу не пізнати
Весь жах, що є на долі сторінках!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.