De 10 gekste face swaps

Wie er nog niet van heeft gehoord heeft waarschijnlijk onder een steen geleefd: de filters op snapchat. Per dag verandert het aanbod van filters, en sinds kort kunnen we ook ‘face swappen’ via de app. Dat levert leuke, maar soms ook vrij rare foto’s op..

Een ‘levensechte pop’ is hier wel een gepaste omschrijving..

Bron

Letterlijk ‘iemand met haar op de tanden’!

Bron

Catwoman, or shall we say, catman?

‘Puppy faces’ hoeven niet altijd schattig te zijn..

Bron

De barbiepop met rondere vormen is in de maak, maar het concept voor barbie met snor is er ook al!

Bron

‘Got your nose!’

Bron

Eerst Annoying Orange, nu dit..

Bron

Hoe het kapsel van een pop veranderde in een unibrow.

Bron

Die enge juffrouw van de basisschool was er niks bij..

Bron: zelfportret

‘Do you wanna build a.. never mind..’

Bron via boredpanda.com

En last but not least.. het is dan wel geen face swap, maar de foto laat wel een deel van zijn ware aard zien!

Like what you read? Give Britt Somers a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.