Lincoln in Dalivision - of toch een vrouw?

Lincoln in Dalivision (1977) door Salvador Dali

De eerste keer dat ik dit schilderij zag, moest ik een jaar of elf zijn geweest. Ik zag een vrouw, maar kon verder niet echt concluderen wat zich waar afspeelde in dit schilderij. Nu, jaren later, kan ik beter naar het werk kijken. Sta je dichterbij, dan is de naakte vrouw voor de zonnige lucht zichtbaar. Als je veraf gaat staan en je ogen een beetje dichtknijpt, zie je Abraham Lincoln, een van de oud-presidenten van de Verenigde Staten. Dan is er ook nog die hoek aan de rechterkant, die suggereert dat Lincoln en de naakte dame in een ruimte staan waarin aan de rechterkant een raam zit.

De donkere vlakken onderin het schilderij en de donkere contouren van Lincoln’s gezicht worden gecompenseerd met het licht wat door het raam naar binnen valt. Ook de roodgele lucht waarnaar de dame kijkt brengt warmte in het schilderij. De sfeer blijft echter somber omdat de rest van de ruimte grauw oogt. De zonnige lucht lijkt verder weg te zijn.

Het bekijken van dit schilderij brengt een gevoel van twijfel met zich mee, omdat ik als kijker niet precies weet waar ik op moet letten. Het schilderij is niet alleen geschilderde kunst, maar ook een soort optische illusie. Het brengt een visueel conflict met zich mee, want hoe langer je naar het werk kijkt, hoe meer dingen gaan opvallen. Staat de vrouw werkelijk in het beeld met de zonnige lucht, of staat Lincoln er nog tussenin? De geel-witte vierkanten lijken uit Lincoln’s gezicht over te lopen als tegels op de muur. Staat de vrouw dan eigenlijk in de grauwe ruimte?

Dit dilemma maakt het schilderij alleen maar meer uniek. Je blijft er bij nadenken. Andere meesters zoals Vermeer brachten ons enkel één beeld, terwijl Dali er meerdere brengt, en ons ook nog eens zelf laat bepalen wat we willen zien. Dit werk is wederom een bewijs van Dali’s geniale manier van denken en zijn fascinatie voor wiskunde en optische illusies.

Like what you read? Give Britt Somers a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.