FARLIG: Vi må bryte med konsensusprinsippet. Det må bli farlig å utebli fra nordisk ministerrådsmøte, sier den danske kulturministeren Bertel Haarder i intervju med Broen.xyz. FOTO: VENSTRE

Norden kan være et brofundament

Nordens statsministre må kommandere ministrene til bedre nordisk samarbeid, mener den danske kulturministeren Bertel Haarder (V). Vi møtte ham på Folkemødet på Bornholm.

Av Hilde Sandvik, sjefredaktør og grunnlegger av Broen.xyz

Få politikere i Norden har vært en så ivrig pådriver for det nordiske som Bertel Haarder. Da han i desember i fjor arrangerte ekspertseminar om nordisk offentlighet var det på tampen av året med dansk formannsskap i Nordisk ministerråd: To dagers debatt og workshops. Og en følelse av at det kanskje noe er i ferd med å skje. Om enn sakte.

— Bertel Haarder, du er nå kulturminister for Venstre Danmark. Gjennom flere regjeringsperioder har du kjempet for at Norden skal ha større gjennomslag. Hvorfor skjer det så lite?

— Det er dypt ulykkelig at vi ikke bedre unytter det meget positive brandet vi har — den nordiske modell. Den er respektert som aldri før. De nordiske landene ligger øverst uansett hva man måler i verden. Til sammen er vi jo ikke små. Vi er på mange måter en stormakt. Det er politikeres manglende engasjement som er problemet. Det er ikke embedsmenn som ikke gjør nok. Det er ikke forsvaret som ikke vil samarbeide på tvers. Det er vi politikere som er for sløve.

— Men hvordan kan politikerne faktisk gjøre noe? Man har et nordisk ministerråd, og så har man nasjonale regjeringer. Er det noe i selve organiseringen som svekker mulighetene for å gjøre felles sak?

— Til forskjell fra EU er det nordiske sekretariatet mikroskopisk. Det kan kan ikke ta selvstendige initiativer, og det kan ikke drive noe gjennom slik EU-kommisjonen kan. Nordisk råd er svakt fordi regjeringene ikke trenger å lytte til hva rådet har å si. Og så tror man at det nordiske, ja det tar ministerrådet seg av. Men ministerrådet er preget av at alle skal være enige om alt. Derfor gjør embedsverket seg ferdig med sakene på forhånd — og da trenger ministrene heller ikke komme til møtene. De trenger ikke engasjere seg, derfor gjør de det heller ikke. Det er problemet.

— Hva skal til for å bryte dette mønsteret?

— Vi må bryte med konsensusprinsippet. Det må bli farlig å utebli fra nordisk ministerrådsmøte. Jeg tror også vi er nødt til å gi Nordisk råd en annen rolle enn de har i dag. Det er ikke lett å si hvordan, for vi skal jo ikke ha en nordiske stat. Men når vi i EU kan gi innrømmelser til hverandre for å blir sterkere sammen, ja så må vi greie å finne ut av det i Norden også.

— Tror du mulig brexit vil få noe å si for hvordan Norden organiserer seg?

— Ja, dersom det blir nei i Storbritannia, så må vi vel ha Skottland som medlem i Nordisk råd? Da kan de baltiske landene også komme med. Så vil noe av diskusjonen skje på engelsk og noe på nordisk. Jeg sier det litt på spøk, men det kan fort bli alvor. Jeg var på Balkan i Beograd nylig. Den serbiske visepresidenten for parlamentet sa til meg at de ser på Norden som det store håpet: “Dere kan utnytte likhetene deres, alt dere har felles. Vi på Balkan tenker bare på det som er forskjellig”, sa hun. Det er den største komplimenten vi kan få.

— Jeg skrev i en artikkel på Broen.xyz om broer som kollapser. Man vet hvorfor broer kollapser: De er dårlig vedlikeholdt eller de er feil dimensjonert. I dag kan man si at flere broer i verden er i ferd med å rase sammen. Spørsmålet er: Kan Norden være et viktigere, tyngre og sterkere brofundament i en verden i kriser?

— Ja, og vi kan begynne med Arktis. Vi er sterkt representert i Arktisk råd med to av fem medlemmer; Norge og Danmark — i kraft av Grønland. Det er et utrolig viktig område som kan forbli en bro mellom Russland og Vesten. Der har vi faktisk en veldig viktig rolle å spille. Derfor syns jeg også at vi bør ha felles luftovervåkning av Arktis. Danmark greier ikke alene å overvåke luftrommet over Grønland, men alle nordiske landene hjelper jo til med luftovervåkning over Island, så hvorfor gjør vi ikke som Thorvald Stoltenberg (norsk politiker fra Arbeiderpartiet) sier i sin rapport på tretten punkter fra 2009? Jeg syns vi burde gjennomføre punktene fullstendig som han foreslo dem. En stor erfaren statsmann som sier at dette bør Norden gjøre, hvorfor gjør vi det så ikke? Han taler også om Arktis, om felles bekjempelse av kriminalitet i cyberspace og så videre.

— Hvem skal ta initiativet? Hvor skal det komme fra?

— Vi trenger statsministre som sier at slik skal det være. Det var litt av det i Anders Fogh Rasmussen (V) sin tid (dansk statsminister 2001–2009) da han startet globaliseringsinitiativet. Han fikk faktisk samlet statslederne til et todagersmøte. Alle satt de på første rad og hørte på det fremleggelsene. Møtet førte blant annet til det nordiske toppforskningsinitiativet Nordforsk. Denne modellen kan vi godt gjenopplive. Så dersom statsministrene kan være så vennlige å gå i spissen for å kommandere samarbeidsministrene og de andre ministrene til at nå skal det komme noe ut av det nordiske samarbeidet. Jeg tror den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen er klar til å gjøre det. Han er gift med en færing. Det er en god begynnelse.