Bs Tran Thuy Van
Bs Tran Thuy Van

Bs Tran Thuy Van

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ — Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.