Ja? Hebben we je aandacht? TOP! Ditmaal geen ICO whitepaper. Ook geen magische pragmatische spreuk, die van 2018 jouw jaar gaat maken… Helaas ook geen super snelle oplossing om je studentenlening af te betalen *kutzooi*.

We dachten, nou, wel zo netjes om weer wat van ons te laten horen, zo…


We’re proud and super happy with our 2nd award of this year!! A jury has chosen Budgently and bunq as co-winners of the NRC Fintech Impact Award 2017!!

“bunq en Budgently zijn, ieder op hun eigen wijze, uitdagers met een maatschappelijke missie, maar juist de snelheid en eenvoud van samenwerking tussen het open financiële platform bunq en personal finance ontwikkelaar Budgently, laat zien wat de potentie van deze nieuwe realiteit is.” De winnaars lopen daarmee vooruit op de invoering van PSD2, waarmee derde partijen met toestemming van gebruikers toegang krijgen tot rekeninginformatie.

https://nrcliveaward.nl

Budgently and bunq co-winners of the NRC Fintech Impact Award 2017

It has been a while since we’ve shared our last update. But nevertheless, we’re still working hard to get sh*t done. In this blog post I’m going to share a sneak preview of the user experience of our app.

Handling your personal data with the utmost care is super important


After pretty intense weeks full of interviewing people with a love for life and lots of plans (and often not enough monnies to make those happen 😜) and working on our product, we are getting really close to meeting our main objective: testing Budgently Bèta. Let’s say we hope to…


Hi folks!! 👋

Already three weeks ago we started with the Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity program, where we collaborate with mentors, partners and investors from the industry. Check out our story!

Managing personal finances seems challenging to many young people (we felt we had this problem too, that’s why this…

Budgently

Automate your money and be free. Our mission is to help people spend money on things they love.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store