Değerli Dostlar,

Bugünkü yazımızda Standalone çalışan Oracle Database 19C için Release Update 19.5.0.0.191015 yamasının nasıl geçileceğini anlatacağız. 30125133 numaralı bu yamayı Oracle Support hesabınız üzerinden indirebilirsiniz.

Bu yama hakkında bazı bilgiler vermek gerekirse;

  • Bu sürüm güncellemesi 19.5.0.0 ve kendinden öncesi tüm 19C veri tabanı yamalarının dahil edilmiş halidir. Bu yamayı yüklemek için Oracle Database 19C yüklü olmalıdır.
  • Oracle Rac Rolling Installable bir yamadır.
  • Bu yamayı Datagaurd için kullanabilirsiniz.
  • Bu düzeltme ekini uygulamak için OPatch sürüm 12.2.0.1.17 veya üstünü kullanmanız gerekir. My Oracle Support patch 6880880’den indirilebilirsiniz. En son 19c için OPatch sürümünü kullanmanızı öneririm.
  • Yama geçmeden önce INVALID obje olmamasını öneririm. …

Değerli Dostlar,

İlk bölümde Oracle Weblogic kurulumunu adım adım yapmıştık. ( Bölüm 1 ) Bu bölümde ise biraz daha detaylara girerek Node Manager yapılandırmasını yaparak sunucularımızı aktif edeceğiz.

Öncelikle Node Manager’dan biraz bahsetmek istiyorum.

Node Manager, WebLogic Server’dan ayrı bir süreç olarak çalışan ve uygulama Sunucusuna göre alan bağımsız olarak ilgili Sunucular için ortak görevler gerçekleştirmenizi sağlayan bir Java yardımcı programıdır. Kullanımı isteğe bağlı olsa da, WebLogic Server ortamınız High Avalibilty gereksinimleri olan uygulamaları barındırıyorsa nefis avantajlar sağlar.

Node Manager tarafından yönetilen sunucuları barındıran bir makinede çalıştırırsanız, Yönetim Konsolu’nu kullanarak veya komut satırından sunucuları uzaktan başlatabilir ve durdurabilirsiniz. …


Değerli Dostlar,

Weblogic, Oracle tarafından sunulan ve desteği verilen gerek güvenlik gerekse erişilebilirlik bakımından dünyanın en iyi Java uygulama sunucusudur. İçerisinde barındırdığı High Availibilty , Cluster ve bir çok kurumsal özellikle yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Bu yazımızda Oracle Weblogic 14.1.1.0 sürümünün kurulumunu yapacağız. Kurulum Oracle Linux 7 işletim sisteminde Java JDK 1.8 sürümü üzerinde olacak. Oracle ile yükleme dosyalarına ” https://edelivery.oracle.com/ ” adresinden erişebilirsiniz.

$ mkdir -p /u01/app/oracle/middleware
$ mkdir -p /u01/app/oraInventory
$ java - jar fmw_14.1.1.0.0_wls.jar
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
$ cd /u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/base_domain
$ startWebLogic.sh
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Weblogic Server 14.1.1.0 sürümünün kurulumunu tamamladık. Bundan sonraki yazılarımızda Managed Server , Cluster ve Deployment işlemlerine değineceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle

About

Bugra Parlayan

Oracle Database Administrator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store