Çevirim-içi İçerik Yazarı

Çevirim-içi İçerik Yazarı kimdir?

Çevirim-içi içerik yazarı web-sitelerine ilgili içeriği yazmakla yükümlü olan kimsedir. Her web-sitesinin kendi konusuna özgü içerik ihtiyacı ve hedef kitlesi mevcuttur. İçerik yazarının sağlayacağı içerik konuya uygun anahtar kelimeleri bulundurmalıdır. Bu sayede okuyucuları arama motorları vasıtası ile web-sitesine ve/veya ilgili içeriğe çekebilmelidir.


İçerik yazarlarının çalışma ortamı

İçerik yazarlığı popüler bir meslektir. Popülaritesinin sebebi içerik yazarlarının genelde istedikleri yerden çalışıyor olmasıdır. Evden, plajdan veya güzel bir kafeteryanın bahçesinden çalışmak, kapalı ofis ortamında çalışmaktan her zaman daha caziptir. İçerik yazarları mesleklerini icra ederken Dünya’yı dolaşabilir, hayatlarının geri kalanını mekana bağımsız bireyler olarak yaşayabilirler.

İçerik yazarının görevleri

Günümüzde çevirim-içi ortamda içerik yazarlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bunun sebebi internet altyapısının yazı ve içerik üzerine kurulmuş olması ve kaliteli içeriğin çevirim-içi işletmeler için daha yüksek gelir manasına gelmesidir.

Çevirim-içi içerik yazarları tarafından yazılan içerik web-sitesinin konusuna uygun olmalı ve arama motorları kullanılarak yapılan aramalarda kolayca bulunmalıdır. Uygunluk, yazılan içeriğin okuyucular tarafından kullanışlı ve faydalı olması manasına gelmektedir. Yazılan içeriğin arama motorlarında kolayca bulunabilmesi için içerik içerisinde kullanılan anahtar kelimelerin özenle seçilmiş olması şarttır. Anahtar kelimelerin özenle seçimi için internet üzerinden arama motorlarına uygun kelime seçmek için tasarlanan web uygulamalarından faydalanılabilir. Bu uygulamalar vasıtası ile seçilen anahtar kelimelerin yapılacak aramalarda içerik görünürlüğü üzerindeki etkileri tahmin edilebilir.

Çevirim-içi yazarları ve baskı yazarları arasındaki farklar

Çevirim-içi yazı yazmak ile baskı için içerik oluşturmak iki ayrı yoldur. Internet kullanıcıları baskı üzerindeki metni okuyan okuyucular ile kıyaslandığında yazılan içeriğin tümünü okumak yerine genelde içeriği gözle tararlar ve gereksiz olarak gördükleri kısımları elerler. Arama motorları ile arama yapan kullanıcılar okumaya ilk önce başlıkları taramakla başlarlar. Bu sebeple çevirim-içi içerik yazarları okuyucunun ilgisini çekecek başlıklar oluşturmak zorundadır. Bu sayede arama motorlarında görünen başlık doğrudan okuyucunun ilgisini çekerek onu yakalayacak ve içeriğe yönlendirecektir. Baskı yazarlarının aksine çevirim-içi yazarları metin içerisinde seçtikleri anahtar kelimeleri özenle seçmelidir.

Eğitim seviyesi

Çevirim-içi içerik yazarlarının çoğunun ne hakkında yazdıkları önemli olmaksızın üniversite derecesi veya üstüne sahip olması gerekmektedir. Bir çok işveren dil bilimi, gazetecilik ve iletişim ile ilgili bölümlerden mezun olan adaylara iş teklif etmektedir. Bir diğer taraftan spesifik konular üzerine yazı yazan içerik yazarlarının ilgili bölümlerden mezun olması beklenmektedir. Örneğin internette matematik üzerine metin yazan bir yazarın matematik derecesinin olması ve yazım kabiliyetlerinin iyi seviyede olması gerekir.

İçerik yazarı olmak için yapılması gerekenler

İçerik yöneticileri veya içeriğe ihtiyacı olan işletmeler içerik yazarlarının çeşitli becerilere sahip olmasını beklerler. Bu kapsamda içerik yazarları arama motorları için optimize ve orijinal ürün üretmeli, değişik yazım tarzları ve karakterlerine kolayca uyum sağlayabilmeli ve sosyal medyayı efektif olarak kullanabilmelidir. Internette birçok kaynakta içerik yazarlarının geliştirmesi gereken beceriler hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. Siz de içerik yazarı olmak istiyorsanız bu konu hakkında araştırma yapabilir, yeteneklerinizi geliştirdikten sonra mesleğinizi değiştirebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.