1. Tools for API design

Bắt đầu nhé…sau một thời gian chỉ dừng lại ở kế hoạch 😀

Để thực hiện được một project nhỏ thiết kế API, trước tiên cần có một số kiến thức cơ bản về …. tất nhiên là lập trình 😁

Xem qua danh sách các bài viết để có thêm kiến thức, series này tập trung vào việc thiết kế ứng dụng thực tế hơn là đi sâu vào lý thuyết.

Ứng dụng trong series này sẽ được viết trên Lumen ( micro-framework by Laravel) nên cần xem qua về cách tối ưu, convention, best practice…

“ A Company Without APIs Is Like A Computer Without Internet “.

Cần có thêm một sốcông cụ để test API:

Các công cụ lập trình và thiết kế:

Okay, có lẽ là đã ổn rồi, các bạn cài vào để bắt đầu nhé.

See you next 😬