Lá thư số 1. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!

Bùi Huy Cường
Dec 26, 2019 · 3 min read

Anh nhớ rằng, có những chuyện tưởng chừng như chẳng thể tiếp tục, có những thứ đến rồi đi, khiến cho cảm xúc mỗi chúng ta trở nên xáo trộn, và cả những mối quan hệ, những người đã đi qua để lại một vài vết xẹo trên trái tim. Nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Chuyện tình cảm, chúng ta chẳng thể đoán trước được rồi sẽ ra sao, đi đến kết quả như thế nào, mỗi người và đối phương hiểu rằng, chỉ cần sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Có chăng điều khiến cho họ cảm thấy hối tiếc và đau đớn hơn là những lời hứa, lời hẹn thề.

Tương lai thật khó đoán định, những biến cố xảy ra cũng nằm ngoài tầm kiểm soát, hôm nay còn bên nhau, mà mai đã thành người xa lạ, chẳng thể biết được, vậy mà họ vẫn cứ thề non hẹn biển, yêu nhau mãi mãi,…cho anh hỏi, mãi mãi là bao xa vậy em? Họ nói như vậy chỉ đề thỏa mãn cảm xúc hiện tại, họ đâu nghĩ rằng chính những lời nói như vậy sẽ khiến cho vết thương hằn sâu hơn, ám ảnh họ khi cả hai không thể ở bên nhau nữa.

Anh đã từng gặp những đôi yêu nhau, sau khi chia tay họ nghĩ rằng sẽ chẳng thể sống thiếu nhau, họ day dứt bởi những chuyện đã hứa với nhau mà chưa cùng thực hiện, để rồi bước qua những con phố, những địa điểm, những quán quen từng bên nhau nay trở thành kỷ niệm, bước một mình trên một chặng đường mới, họ khó lòng chấp nhận sự thật này.

Dù vậy thì đó là cuộc sống em à. Thế giới rộng lớn vậy, chúng ta gặp được nhau, có thời gian ở bên nhau như vậy cũng đã là cái duyên lớn rồi. Mọi thứ đều thay đổi, đó là sự vận động tất yếu của vũ trụ này. Có người đến, thì có người đi, mối quan hệ này, rồi mối quan hệ khác, rất nhiều chuyện cũng sẽ cùng xảy đến, rồi lại đi, rồi mỗi người cũng sẽ ở những phương trời khác nhau.

Dù sao đi nữa, khi thời gian trôi qua, ở một nốt trầm nào đó trên cuộc hành trình, chúng ta cùng nhìn lại, và nhận ra rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em à.

Nếu để hứa, cho một mối quan hệ nào đó của anh, anh sẽ không hứa điều gì đó về tương lai, nhưng anh hứa sẽ sống trọn trong từng khoảnh khắc. Anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc về những chuyện đã qua, nó giúp anh mạnh mẽ hơn, trân trọng những mối quan hệ hơn, những giây phút đó khiến anh thấy mình trưởng thành hơn.

Anh nghĩ em cũng vậy, cũng nên mở lòng, nhẹ nhàng đón nhận, mọi chuyện xảy ra đều có lý do và ý nghĩa riêng của nó, có như vậy cuộc sống mới trở nên ý nghĩa em à.


Hà Nội 07h30, 19/12/2019

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade