[Ngày 01] 05 điều khiến tôi thực sự hạnh phúc

33 ngày thử thách viết blog

Richard Bui

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi 33 ngày thử thách viết blog của tôi.
Trong danh sách đó, hôm nay tôi sẽ chia sẻ 05 điều mà nó khiến tôi hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày nếu thực hiện được.

Sẽ là khá khó cho tôi để chọn ra chỉ 5 điều, trong khi tôi đã từng viết một bài về 100 điều khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết ra những điều mà tôi hay thực hiện và thường xuyên nhất.

1. Đọc sách và viết blog

Điều này thì chắc chắn không thể thiếu rồi. Nếu hỏi tôi rảnh tôi hay làm gì, thì đó là đọc sách. Còn lúc vui tôi hay làm gì? Tôi cũng sẽ đọc sách. Vậy thế còn lúc buồn? Tôi vừa đọc sách và viết blog.

Nói chung tôi thường sẽ không phải cố định thời gian để làm điều này, tôi sẽ làm bất kể lúc nào có thời gian, và thậm chí là có những hôm tôi chỉ ngồi đọc sách và viết lách thôi.

2. Chụp ảnh

Tôi thích lang thang chụp ảnh đường phố, hay bờ hồ cùng chiếc máy ảnh của mình. Đôi khi chỉ ngồi ở phòng thôi, tôi cũng có thể lôi đống sách hoặc cây cối ra để chụp được. Điều này khiến tôi giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, và nó cũng giúp tôi tăng khả năng sáng tạo hơn.

Tôi nghĩ chụp ảnh là một trong những thứ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực nhất trong cuộc sống. Vì đơn giản là lĩnh vực nào mà chả cần cái đẹp, chả cần bạn có con mắt thẩm mỹ chứ.

3. Ngắm hoàng hôn

Điều tôi thích nhất khi đi du lịch là được nằm trên bãi cỏ, hay đỉnh núi nào đó, phóng tầm mắt và ngắm về phía cuối chân trời, giây phút đó thực sự là bình yêu và nhẹ nhõm. Và hầu hết những bức ảnh đem lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi đó là những bức ảnh về hoàng hôn.

4. Thể dục

Chạy, đá bóng là hai môn rèn luyện tôi yêu thích nhất. Công việc làm việc với máy tính nhiều, nên với tôi một môn thể thao ngoài trời, vận động tay chân thế này thực sự là thích thú với tôi, mặc dù lần nào về tôi cũng bị trấn thương, nhưng cái cảm giác trên sân, chạy hoàn thành những cự ly mình đặt ra nó đem đến niềm vui cho tôi mỗi ngày.

5. Code và tìm hiểu công nghệ

Điều này chắc chắc không cần phải nói thêm nhiều. Công việc của tôi và cũng là điều tôi yêu thích tìm hiểu. Mặc dù có thể có những thứ, những công nghệ chưa được làm thực tế hoặc áp dụng vào dự án, nhưng việc tò mò về những công nghệ mới khiến tôi rất phấn khích, và tôi có thể ngồi cả ngày như vậy được.

Đã xong thử thách cho ngày đầu tiên 👐


Hà Nội 20h30 07/10/2019

Richard Bui

Written by

Eager to Learn.| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade