Sống để làm gì?

Bùi Huy Cường
Jan 4 · 4 min read

Trong cuộc sống ồn ào và vội vã này, chúng ta vội vã làm việc, vội vã trong những mối quan hệ, rồi lại vội vã ra đi, ngay cả trong từng khoảnh khắc của giây phút này đây, chúng ta cũng ít khi dừng lại một chút, nhìn vào bên trong mỗi chúng ta, tự chất vấn bản thân, đặt cho mình những câu hỏi lớn, những câu hỏi về cuộc đời, chúng ta sống để làm gì?

Để dễ dàng hơn cho việc trả lời câu hỏi đó, thì mỗi ngày, từng ngày một chúng ta hãy tự đặt cho bản thân mình hai câu hỏi, để khi một quá trình nhìn lại và đúc kết, chúng ta sẽ tự nghiệm ra câu trả lời cho riêng mình.

Động lực nào khiến chúng ta thức dậy mỗi sáng và tới nơi làm việc?

Điều này cực kỳ quan trọng với tất cả chúng ta, công việc chiếm phần lớn cuộc sống, nó nói lên rằng chúng ta không thể sống tốt, hạnh phúc, vui vẻ nếu công việc không khiến chúng ta có động lực mỗi ngày. Đừng tự tách biệt giữa công việc và cuộc sống, cũng đừng lý tưởng hóa cân bằng giữa hai thứ này, chúng ta sống để làm việc, và làm việc để sống.

Người ta nói rằng: “chúng ta không thể cho đi những thứ mà bản thân mình không có”. Nhân chi sơ, tính bản thiện, mỗi chúng ta sinh ra đã vỗn thiện và tốt lành, chúng ta đều mong muốn giúp đỡ mọi người, làm từ thiện, cống hiến cho công ty, làm việc có ích cho xã hội. Thế nhưng chúng ta chẳng thể làm được điều đó nếu như chúng ta không có động lực làm việc, chúng ta không yêu thích công việc đang làm. Thử hỏi chúng ta có thể cho đi niềm vui tới khách hàng trong khi chúng ta còn đang cáu gắt, chúng ta có thể làm tốt được sản phẩm nếu nhìn nó với chỉ toàn nỗi buồn, chúng ta có thể giúp đỡ mọi người không khi chúng ta vẫn còn đang rất khó khăn, có thể cho đi lời khuyên không khi ta còn đang trật vật với nó?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là có, thì hãy cố gắng làm việc bằng hết khả năng của mình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đặt ra những mục tiêu thách thức để tạo cảm hứng phấn đấu hơn, để bản thân có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa.

Tôi từng đọc một cuốn sách có tên là “Đi tìm lẽ sống”, cả cuộc đời tác giả chỉ đi tìm kiếm cho mình những lý tưởng, những sức mạnh nội lực để trả lời cho một câu hỏi mà ông đã chiêm nghiệm ra rằng: “Nếu ai đó có động lực sống, thì người đó có thể vượt qua mọi nghịch cảnh”.

Những nỗ lực của chúng ta, những cố gắng, mục tiêu cuộc sống sẽ được đền đáp xứng đáng nếu mọi việc chúng ta làm đều hướng đến việc tạo ra giá trị tích cực đem lại cho đời. Sẽ có lúc chúng ta chán nản, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy kiệt quệu, luôn nghi ngờ năng lực bản thân, so sánh mình với người khác, vô số những khó khăn thử thách sẽ đến, những lúc như vậy, hãy nghĩ về niềm khao khát, hãy luôn đặt niềm tin vào con đường của mình, thì rồi thành công cũng sẽ mỉm cười với chúng ta mà thôi.

Trước khi đi ngủ, hãy hỏi bản thân rằng mình đã làm được những gì ngày hôm nay, và mình có vui vẻ, có ngủ ngon không?

Bạn có bao giờ tự hỏi có những người họ lại có nhiệt huyết là việc phi thường đến như vậy? Hay có tự hỏi rằng tại sao có những người họ làm việc ở những công ty lớn, mức lương rất cao lại nghỉ và tìm cho mình một công việc khởi nghiệp nào đó hay chưa?

Đó là vì mỗi chúng ta, có những giá trị riêng, có những lý tưởng sống, những mục tiêu của cuộc đời khác nhau, nên ở mỗi góc nhìn, hệ quy chiếu của mỗi người sẽ lại có những suy nghĩ và quan điểm khác biệt. Nhưng chúng ta đều có một điểm chung, đó là luôn trăn trở về con đường của mình, trằn chọc hàng đêm để suy nghĩ về những câu hỏi lớn chúng ta là ai, chúng ta sống vì điều gì?

Khi nhìn nhận được điều này, chúng ta sẽ không đặt ra những câu hỏi với người khác tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia nữa, vì chúng ta hiểu rằng, mình không thể ngủ ngon mỗi đêm nếu không làm những điều mình thuộc về, và cuộc sống mỗi sớm mai thức dậy sẽ toàn là nỗi buồn nếu đó không phải những giá trị mình hướng đến.

Và hãy tin rằng, sau đêm tối luôn là ánh bình minh!

-Bùi Huy Cường-


Hà Nội, 09h30 04/01/2020

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade