En hafif bir dürtü, molekülü sarsar, yeniden toparlanabilmek için de, komşu molekülü sarsar, o da bir sonrakini ve beyin etkilenene kadar bu böyle devam eder. evde masaj masöz istanbul istanbul masöz ilan masaj salonla

via Paşabahçe Masaj Salonu ve Profesyonel Masöz Hizmeti

via WordPress https://masajistanbulmasoz.wordpress.com/2017/04/04/pasabahce-masaj-salonu-ve-profesyonel-masoz-hizmeti/

Like what you read? Give buket yildirmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.