BumBimz Ks
BumBimz Ks

BumBimz Ks

Software Engineer, ผู้ชายที่เชื่อว่า Tony Tony Chopper เป็นสิ่งมีชีวิตเพศผู้ที่น่ารักที่สุดในโลก