“Proje Manifestosu ile dilinizde tüyler bitmesin!”

Hayatın bir çok anında hissedilen bir duygudur anlaşılamamak. Zaman zaman hepimizin yaşadığı, genellikle karşı taraf kaynaklı olduğunu düşündüğümüz buruk ve bazen de egosal (Pehh, beni kimse anlıyamıyor zaten) bir duygu hali. Evet bazı fikirleri, düşünceleri anlatmak zordur. Bir şarkının melodisiz yada bir tasarımın görselli olmadan anlaşılması zordur. Eğer anlatmak istedikleriniz kelimeler ile ifade edilebiliyor ama halen anlaşılamıyorsa bu durumunda sorun sizde olabilir. Acaba anlaşılamayan yerine anlatamayan mısınız?

Katıldığım bir çok girişim zirvesinde taze ve genç girişimcilerin girişimlerini dinleme fırsatı buluyorum. Sadece dinlemek genelde yeterli olmuyor. Zaman zaman girişimleri anlamak için fikir yürütmek, hayal kurmak…

Berkay ÜNAL

Co-Founder: http://ganipara.com | Podcast: http://kayitbasladi.com | Developer/Mechanical Engineer | Ankara

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store