22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
18155

Iskembe-i Kubra’dan sallamak ne kadar da guzel, ne kadar da rahat. Hicbir delil, kanit var mi? Yok. Tezi destekleyecek hicbir referans var mi? Yok. Safi click-bait. Isminin basindaki “Science” ibaresini kaldir bari, senden daha otesini beklemek hata olur.

Like what you read? Give Burak Altın a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.