Hayırlısı…
Olcayto Cengiz
486

Oturup efendi gibi karşı görüşte olana onu cahil vs. diye aşağılamadan anlatmamız gerekiyor. işin özü bu, ödevimiz bu. Ancak her zaman klişe tartışmalar ile baltalanıyoruz. Bu noktada en iletişim yöntemlerini kullanmak gerekiyor. Bunu yapacak kişi de ana muhalefet. Hayırlısı diyelim hayırlısı olsun.

Like what you read? Give burakkarademir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.