Neler ile uğraşıyorum, uğraştım.

Son 6 ayda neler ile uğraştım ve uğraşmaya devam ediyorum. 6 ay diyorum çünkü zevk alarak yaptığım işler ve değişimler bu süreçte gerçekleşti. Liseden arkadaşım ile buluşarak yaz için neler yapabileceğimizin planlarını yaptık, üniversitenin öğrenci topluluğu olan Hidroket-Fizart ile Londra yarışına hazırlandık, takım için iki adet cross platform yazılım yazdım ve bunları hala geliştirmeye devam ediyorum. Takım sayesinde farklı alanlarda büyük işler deneyimliyorum, bu deneyimlerimi ilerleyen zamanlarda medium üzerinden anlatacağım. Hazırladığım yazılımlardan birisi yarış için telemetri yazılımıydı. Şu an geliştirmesi en zevkli uğraşım diyebilirim, çünkü bu projede hayal etmenin bir sınırı yok.


Yaptığım her iki yazılım için geliştirme çalışmalarım var. Diğer yazılımım ise takımdaki hidrojen tüplerinin dolum otomasyonu, şu için sadece data logging olsa da ilk geliştirme planında otomatik tüp dolum işlemi yapabilecek.


Arkadaşım ile düşündüğümüz planları da temmuz ayı içerisinde yüksek oranda tamamladık, şimdi açıklamasam bile aslında ileride kendini gösterecek bir mobil uygulama. Ayrıca bir de donanım girişimimiz var onun ise daha başlangıcını yapmadık. Hepsi geliştikçe detaylı bir şekilde açıklamalarını yapacağım. Şimdilik benden bu kadar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.