Marka Vekilliği & Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı Soruları ve Deneyimleri

Burak Seyman
11 min readJan 31, 2022

--

Bu yazı ilk olarak 2018/01/21 tarihinde https://www.burakseyman.com/marka-patent-vekilligi-mesleki-yeterlik-sinavi-sorulari-2018-2020 adresinde yayınlanmıştır.

Bugün 21 Ocak 2018 Pazar. Geçen sene eylül, ekim aylarında başlayan çalışmalar ve 11 Kasım 2017’de girilen Marka ve Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı’nın ardından gelen, Marka ve Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı günü. Bu yazıda, sonraki senelerde bu sınava girecek kişilere kaynak oluşturması için bugünkü deneyimlerimi paylaşacağım. Sınavda sorulan sorulardan bahsetmeden önce kısaca sınava ilişkin bir yorum yapayım.

Öncelikle iki sınava da girenler için, 120 dakikalık ve açık uçlu sorular içeren sınavların 2 saatlik ara ile konulması büyük bir mağduriyet. Şahsen, 10.00’da girdiğim ve bir hayli zorlandığım patent vekilliği sınavından sonra bir süre baş ağrısı çektim. Bir süre sonra da, tekrar yapmak için yanımda götürdüğüm SMK’ya göz bile atamadan marka vekilliği sınavına girdim. Bu uygulamanın bir alternatifi olması gerektiğini düşünüyorum.

Sınavlara gelecek olursak, patent vekilliği sınavı; daha önce başvuru hazırlamamış, istem yazmamış, araştırma raporuna göre düzenleme yapmayı deneyimlememiş kişiler için hayli zor sayılır. 120 dakikalık süre içerisinde verilen buluşu anlamak, tekniğin bilinen durumuna göre karşılaştırmak ve bunları teknik bir dille istemler halinde yazmak gerçekten tecrübe gerektiriyor. Şahsen bugüne kadar girdiğim bütün sınavlar içerisinde, 10 zorluk seviyesi üzerinden 8 puan veririm.

Marka vekilliği sınavı ise, mevzuatı iyi öğrenmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hazırlamış olduğu Marka İnceleme Kılavuzu’ndaki uygulamaları incelemiş kişiler için daha kolaydı. Bu sınava da 10 zorluk seviyesi üzerinden 5 verebilirim.

Patent vekilliği mesleki yeterlik sınavı soruları ile marka vekilliği mesleki yeterlik sınavı soruları ise, hatırladığım kadarı ile şöyle:

PATENT VEKİLLİĞİ MESLEKİ YETERLİK SINAVI SORULARI — 21 OCAK 2018

SORU 1

Sınavın en başında beş tane birbirinden farklı ve kısa istem, yanlarında da küçük kutular vardı. Soruda istenen, bu istemlerin hangilerinin hatalı olduğunu bulmak ve bu hataların gerekçelerini açıklamaktı. (15 puan)

Bu beş istemden üçünü şu kadarıyla hatırlıyorum:

 • Bir ürün isteminde, ürünün parçasının özellikleri yerine, ürünün ne yaptığı anlatıldığından bir hata vardı.
 • Bir diğer ürün isteminde, ürünün parçasının özellikleri yerine, ürünün nasıl oluşturulduğu anlatıldığından bir hata vardı.
 • Bir diğer ürün isteminde ise, ürünün parçasının özellikleri yerine, parçanın ne yaptığından bahsedildiği için hata vardı.

SORU 2

Bir Teknoloji Transfer Merkezi’nde başvurusu yapılacak bir buluş için ön inceleme yapılıyor ve söz konusu buluşa çok benzeyen bir buluş fark ediliyor.

Başvurusu yapılacak buluş olarak bir aparat belirtilmiş ve bu aparata ilişkin genel bilgiler verilmiş. İçi sıvı dolu olan ters bir şişenin ağzını sıkıca kapatan bir adaptör ve bu adaptörün bağlı bulunduğu, sıvıların soğutulmasını sağlayan bir bölüm içeren, içerisindeki hava değişim boşluğuyla vakum oluşmasını engelleyen ve soğutucunun/buzdolabının kapısına ya da içerisine takılabilen bir aparat anlatılmış. Bu aparata ilişkin teknik resimler ve referanslar da gösterilmiş.

Ardından bu buluşa en çok benzeyen ve tekniğin bilinen durumu olarak kabul edilen buluş açıklanmış ve bu buluşun teknik resimleri ile referansları paylaşılmış. Buradaki patentli buluş, yine buzdolabı kapağına takılabilen, içeceklerin soğutulmasını sağlayan, şişenin ters olarak takıldığı bir buluştu.

Soruda istenen, başvurusu yapılacak olan aparat buluşu için, tüm temel özellikleri içeren ve yenilik unsurunu haiz bağımsız tek bir istem yazmaktı. (25 puan)

SORU 3

Faydalı modele ilişkin bir soruydu. Soruda istenen, tek bir istemle yapılan bir faydalı model başvurusunu, tekniğin bilinen durumuna göre kıyaslamak ve başvurunun yenilik kriterini sağlayıp sağlamadığına ilişkin görüş belirtmekti.

Başvurusu yapılan buluş ile tekniğin bilinen durumu temel olarak aynı özellikleri içeriyordu. Tekniğin bilinen durumuna ek olarak, başvuruda ‘‘öğütülen kahvenin görünmesini sağlayan cam hazne’’ ve ‘‘ahşap gövde’’ istemleri bulunuyordu. Esas olarak bu iki istemin yenilik kriteri üzerindeki etkisine dair görüş talep edilmiş. (15 puan)

SORU 4

Buluş bütünlüğünün olmadığı istemleri içeren bir patent başvurusu ve bu başvuruya en yakın patentli buluşu gösteren D1 dokümanını içeren bir soruydu. Soruda istenen, başvurudaki buluş bütünlüğünün neden sağlanamadığını tespit etmek ve ayrıca D1 dokümanını göz önünde bulundurarak buluş bütünlüğünü sağlayacak yeni istemler yazmaktı. (10 puan)

SORU 5

Bu soruda başvurusu yapılmış bir koku aparatı buluşu açıklanmış ve buluşa ilişkin teknik resimler ve referanslar gösterilmişti. Ardından bu buluş için hazırlanan araştırma raporu ve rapordaki X ibaresine konu olan iki patentli buluş genel hatlarıyla açıklanmıştı. Bildiğiniz üzere X ibareli belgeler, başvurusu yapılan buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağını içermediğini gösteriyor.

Soruda istenen de, X ibareli bu belgelerdeki buluşların, başvurusu yapılan koku aparatının yeniliğini ve buluş basamağını ortadan kaldırmadığına ilişkin bir karşı görüş yazmaktı. (20 puan)

SORU 6

En sonda, tasarıma ilişkin bir soru vardı. Aynı tasarıma ait olan yan yana iki resimle 5 farklı kutu vardı, bu kutuların yanında da cevap kutuları. Soru metnine göre, ikinci resimler ek görsel olarak sunulmuş. Soruda istenen ise, bu ek görsellerin sunumunun uygun olup olmadığını belirlemek ve bu belirlemenin gerekçesini yazmaktı. (15 puan)

Patent vekilliği mesleki yeterlik sınavı soruları bu kadar, sırada marka vekilliği mesleki yeterlik sınavı soruları var.

MARKA VEKİLLİĞİ MESLEKİ YETERLİK SINAVI SORULARI — 21 OCAK 2018

SORU 1

En başta bir marka vekilinin, bir şirket adına online olarak bir marka başvurusu yaptığı açıklanıyordu. Vekil başvuruyu yaparken; marka bilgisi, marka örneği, başvuran kişi, marka vekili, ücret bilgisi ve fatura bilgisi gibi kısımları tam olarak doldurmuş ve 30. ve 35. sınıflar olmak üzere iki sınıflı başvuru ücretini de ödemiş. Sorular:

 1. Başvuruyu inceleyen Kurum, hangi bilgilerin tamamlanmasına ilişkin bir bildirim yapar? (7 puan)
 2. Tamamlanması talebiyle bildirimi yapılan bilgilerin, süresi içinde sunulduğu ve sunulmadığı hallerde, ne gibi sonuçlar doğurabileceğini her bir bilgi için ayrı ayrı değerlendirin. (8 puan)

SORU 2

Beş tane mutlak red nedenlerine bağlı olarak reddedilmesi gereken marka örneği verilmiş ve bu başvuruların hangi gerekçelerle reddedilmesi gerektiği sorulmuştu. (20 puan)

Markalar arasında:

 1. Soğutucular sınıfı için ‘‘Coca Cola’’ ibareli bir kelime markası başvurusu
 2. Gerçek deri çantalar, suni deri çantalar sınıfı için ‘‘HAYDER Hakiki Deri’’ ibareli kelime markası başvurusu
 3. İnşaat hizmetleri sınıfı için, iç kısmında mavi renginin farklı tonlarını ve farklı geometrik şekilleri içeren bir fil logosu ile ‘‘İzmir’i yeniden inşa ediyoruz’’ slogan kombinasyonu başvurusu,
 4. Hukuk hizmetleri sınıfı için ‘‘arabuluculukhizmetleri.com.tr’’ ibareli bir başvuru
 5. Bayraklar, flamalar sınıfı için Türk bayrağı içeren bir başvuru

vardı.

SORU 3

Marka vekili olarak, xx.05.2017 tarihinde, müvekkili olduğunuz A şirketi adına, 9. 16. ve 42. sınıflarda ‘‘Sosyal Medya Mahallesi’’ ibareli bir marka (kelime markası) başvurusu yaptınız. Kurum başvuruyu inceledikten sonra başvuruyu yayımladı. İtiraz süresi içinde, B şirketi SMK/6.1’e dayanarak karıştırılma ihtimali gerekçesi ile sahip olduğu iki markayı öne sürerek yayıma itiraz etti.

B şirketinin itirazına dayanak gösterdiği markaları (tarihlerin yalnızca yılları önemli):

 1. ‘‘Sosyal Medya Panayırı’’ ibaresi, 9. sınıfta tescilli, xx.xx.2015’te tescil edilmiş
 2. ‘‘Sosyal Medya Mahalle’’ ibaresi, 9. ve 16. sınıfta tescilli, xx.xx.2002 yılında tescil edilmiş (yenilenmiş), 2006’dan bu yana Türkiye’de aktif olarak hiç kullanılmamış.

A şirketinin marka vekili olarak, ilgili itiraza cevap vermek ve müvekkiliniz lehine bir sonuç elde etmek için bir karşı görüş yazısı yazın. (25 puan)

SORU 4

Marka-1 ve Marka-2 aynı mal veya hizmet sınıfları için başvurusu yapılmış ve ayırt edilemeyecek kadar birbirine benzeyen markalardır.

Marka-1 başvurusu, 21.01.2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmıştır.

Alman uyruklu B’nin sahibi olduğu Marka-2’nin başvurusu ise, Türkiye’deki bir marka vekili aracılığıyla, 16.07.2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmış ve rüçhan hakkı talebinde bulunulmuştur. Rüçhan hakkı talebinin kaynağı başvuru, 17.01.2017 tarihinde Almanya’da, Türkiye’de yapılan marka başvurusunda kullanılan marka örneği ve mal ve hizmetler listesinin aynısı ile yapılmıştır. (Burada marka başvurularındaki rüçhan hakkı süresinin 6 ay olduğu bilgisi test edilmiş, tarihleri farazi olarak yazdım.)

Ardından Marka-2 başvurusuna ilişkin olarak; rüçhan hakkına kaynak olan başvurunun sunulduğu merciden alınan rüçhan hakkı belgesinin fotokopisi, ilgili rüçhan hakkı belgesinin Türkçe tercüme edilmiş onaylı örneği, diğer bazı belgeler ve rüçhan ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi xx.10.2017 tarihinde Kuruma sunulmuştur. (Burada da markalarda yapılan rüçhan hakkı talebinden sonra, rüçhana ilişkin belgelerin 3 ay içinde sunulması gerekliliği bilgisi test edilmiş, tarihleri farazi olarak yazdım. Ek olarak burada, rüçhan hakkının sağlanması için gereken belgelerin bilgisi de test edilmiş, zira fotokopi olarak verilen belge kabul edilmeyecektir.) B’nin vekili, bu tarihten sonra inceleme yapılan xx.11.2017 tarihine kadar başka herhangi bir belge sunmamıştır. Sorular:

 1. Alman uyruklu B’nin adına, marka vekilinin rüçhan hakkına ilişkin olarak yaptığı işlemleri, ‘‘hakka sahip olma’’ ve ‘‘hakkın süresi içinde kullanılması’’ bakımından değerlendiriniz. (5 puan)
 2. Rüçhan hakkına ilişkin sunulan belgelerin süresi içinde sunulup sunulmadığını değerlendiriniz. Eğer belgeler süresi içinde sunulduysa gerekli bütün belgelerin sunulup sunulmadığını ve rüçhan hakkı talebine ilişkin sonucun ne olacağını belirtiniz. (5 puan)
 3. Marka-1 ve Marka-2 arasındaki ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliği de dikkate alarak, hangi markanın diğer marka için red gerekçesi olduğunu gerekçeleriyle beraber açıklayınız. (5 puan)

SORU 5

Marka ile coğrafi işaret arasındaki farkları aşağıdaki kapsama göre açıklayınız:

 1. Başvuru yapabilecek kişiler, (3 puan)
 2. Hukuki işlemlere konu olma, (3 puan)
 3. Sağlanan koruma süresi ve yenilenebilme, (2 puan)
 4. Yayına ve karara itiraz süreleri (2 puan)

SORU 6

Patent sınavında olduğu gibi yine en sonda beş tane tasarım örneği içeren bir soru vardı. Bu kez 5 farklı resim verilmiş ve bu resimlerin tasarım tescili için yeterli olup olmadığı sorulmuş. (15 puan)

 1. Teknik bir çizim içermeyen, elektronik bir cihaz ile yandan çekilmiş bir ayakkabı fotoğrafı vardı
 2. Farklı bir yazı karakteri ile yazılan alfabeyi içeren bir resim vardı; abcdefg… şeklinde
 3. Bir masa lambası çizimi vardı, ancak masa lambasının masaya bağlanan kısmındaki çizim kesik çizgilerle gösterilmişti
 4. Bir diş fırçasının teknik olarak 3 farklı açıdan çizilmiş resimleri bir tek görselin içindeydi
 5. İçine sıvı konulabilecek bir kabın teknik çizimi vardı, ancak çizim içerisinde kabın boyutları da cm cinsinden gösterilmişti

Bütün sorular bu kadar. Hatırladığım kadarıyla yazdım ve bazı cümleleri anladığım şekliyle yeniden kurdum.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2020 yılında yapılan Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı’na katılan Avukat Aybike BULUT hanımefendi de, sonraki senelerde sınava girmeyi düşünenlere faydalı olması amacıyla sınav sorularını hatırladığı kadarıyla not almış. Kendisine teşekkür ederek bu değerli çalışmayı sizinle paylaşıyorum:

MARKA VEKİLLİĞİ MESLEKİ YETERLİK SINAVI SORULARI — 25 OCAK 2020

Sınav, 6 bölümden oluşmakta olup sınav süresi 120 dakikaydı. 2018 yılında gerçekleştirilen sınav sorularını Burak Seyman kendi adını taşıyan burakseyman.com sitesinde yayınlamış olduğundan bir önceki sınav ile bu seneki sınavı karşılaştırma olanağı doğdu. Sınav mantığı olarak bu iki sınavın birbirine çok benzediğini söylemek mümkün. Öncelikle sınava giren adaylara verilen 120 dakikalık sürenin çok kısa olmadığını ancak bir soru içerisinde pek çok öncülü barındıran bir sınav için çok da yeterli gelmediğini söylemeliyim.

Sınavın puan dağılımı ise şu şekildeydi: 70 puan marka (başvuru şartları — mutlak ret sebepleri — nispi ret sebepleri — uluslararası mevzuat), 15 puan coğrafi işaret (başvuru şartları — tanımlar — denetim hususu), 15 puan tasarım.

SORU 1

“Kurum’a yapılan marka başvurusunda başvuru formuna aşağıda verilen marka türleri için hangi ek bilgi/belgeler eklenmelidir?” minvalinde, temel olarak adayın markaya ilişkin başvuru şartlarını bilip bilmediğini ölçen bir soruydu. Soru, bir bütün sayfayı kaplamaktaydı. Sorunun altındaki boşluk yatay 3 eşit sütuna bölünmüştü. Sol tarafa;

1. Ses Markası: (5 puan)

2. Renk Markası: (5 puan)

3. Üç Boyutlu Marka: (5 puan)

yazılmış, her birinin karşısı boş bırakılmıştı.

Bu sorunun yapılabilmesi için SMK’ye hakim olmak tek başına yeterli olmamaktaydı. SMK’nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) “Marka örneğinin gösterimi” başlıklı 7. maddesinin 2–3 ve 4. fıkralarına hakim olmak gerekmekteydi. Buna göre,

2) Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.
(3) Başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.
(4) Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk markası olarak değerlendirilmez ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

SORU 2

Bir metin sorusu verilmişti, bu soruda “Gül Takıları” isimli bir markanın tescilli olduğu bilgisi verilerek “Gül” ibareli marka başvurusunun mutlak ret sebeplerine göre incelendiği ve SMK m.5/1-b, m.5/1-c ve m.5/1-ç bentlerine göre reddedildiği belirtilmişti. “Siz başvurucu vekili olsanız aşağıda verilen ret sebeplerine karşı nasıl itiraz ederdiniz?” sorusu sorulmuştu. (20 puan)

1. SSMK m.5/1-b bakımından reddine ilişkin 2 adet itiraz gerekçesi yazınız.

2. SMK m.5/1-c bakımından reddine ilişkin 2 adet itiraz gerekçesi yazınız.

3. SMK m.5/1-ç bakımından reddine ilişkin 3 adet itiraz gerekçesi yazınız.

SORU 3

Metin sorusu şeklinde sorulan soru, SMK m.6/1’e ilişkindi. Soru şuna benzerdi:

“A başvurucusu “Aymeltaş Gömlekleri” ibaresinin tescili için Kurum’a başvuruyor, marka başvurusu yayımlanıyor. Ancak Türk Patent nezdinde önceki tescilli “Aymetaş” markasının sahibi itiraz süresi içerisinde SMK m.6/1 hükmüne dayanarak önceki tarihte tescilli marka ile halk tarafından karıştırılma ihtimalinin olduğu gerekçesi ile yayıma itiraz ediyor.”

Not: A başvurucusunun, SMK m.19/2’de hüküm altına alınan “kullanımın ispatı”nı ileri sürmediği kabul edilerek soru cevaplanmalıdır.

Yayıma itirazı inceleyecek olan Kurum, hangi kriterleri göre karıştırılma ihtimali olup olmadığına ilişkin karar verir? Gerekçe ile açıklayınız. (20 puan)

SORU 4

Sınavın en uzun sorusuydu. Hatırlayabildiğim kadarı ile sorulmak istenen şu şekildeydi: (15 puan)

“A kişisi ‘NemGal’ ibareli markayı Türk Patent nezdinde tescil ettirmek için başvuruyor; 30. ve 35. sınıfta tescili xx.xx.xx tarihinde gerçekleşiyor. A kişisi daha sonra Madrid Protokolü aracılığıyla Almanya’da aynı markayı tescil ettirmek için Türk Patent’e yy.yy.yy tarihinde başvuruyor. Kurum ise A kişisine başvuruda birtakım eksiklikler olduğuna ilişkin bildirimi, başvuru tarihinden 10 gün sonra tebliğ ediyor. Başvuruda:

Menşe ülke: Germany
Rüçhan tarihi: zz.zz.zz
Marka: Gal
Tescil edileceği sınıf: 30. sınıf (açıklaması ingilizceydi)

Buna göre;

1. Başvuruda hangi eksiklikler vardır?

2. İşbu eksiklikleri gidermek için neler eklenmelidir/düzeltilmelidir?

SORU 5

Bir metin sorusuydu, isimleri hatırlamadığım için değiştirdim ancak soru şuna benzerdi:

“Mehmet Yılmaz, Kurum’a coğrafi işaret için başvuruda bulunuyor. Mehmet Yılmaz, Aydıncık bölgesinde sadece o bölgeye has bir şekilde “Aydıncık Bıçağı” ürettiğini, bunu yalnızca kendisinin ürettiğini başka kimsenin üretmediğini belirtiyor. Bıçağın hammaddesi olan ahşap kısmının muhakkak Aydıncık bölgesinden temin edilmesi gerekirken çelik kısım için bu koşulun geçerli olmadığı, çevre illerden (örnek iller sayılmış) çeliğin temininin sağlandığı belirtiliyor. Mehmet Yılmaz’ın, denetim mercii olarak da başvuru formunda yalnızca kendisini bildiriyor. ” Buna göre; (15 puan)

1. Mehmet Yılmaz, coğrafi işaretin tescili için başvurmaya yetkili midir? Gerekçesi ile açıklayınız.

2. Yukarıdaki olayda “Aydıncık Bıçağı”nın hangi coğrafi tür olarak tescil edileceğini gerekçesi ile açıklayınız.

3. Başvurucunun denetim merciine ilişkin bildirimi doğru mudur?

Burada da, ilk öncülde coğrafi işarete ilişkin SMK madde 36’da düzenlenen başvuru hakkına sahip olanlara ilişkin bilgi ölçülmüştü. Bu husus Yönetmelik’te de 35. maddede düzenlenmektedir.

İkinci öncülü yanıtlamak için SMK m.34’te düzenlenen menşe ad/mahreç işaret/geleneksel ürün adı tanımlarını ve aralarındaki farkları bilmek soruyu gereklidir. Somut olayda “Aydıncık Bıçağı”nın mahreç işaret olarak belirtilebileceğini görüyoruz.

Üçüncü öncülde ise denetime ilişkin detay bilgi ölçülmüştür, bu husus Yönetmelik’te 45. maddede açıklanmaktadır.

SORU 6

Soruda 5 farklı tasarımın tescile uygun olup olmadığı sorulmuştu. Tasarım örneklerinin her biri 3 adet görselden oluşmaktaydı. Sağ taraflarında bırakılan boşluğa Uygun/Uygun Değil kutucukları yerleştirilmiş, aşağısı boş bırakılarak bu kısma gerekçe yazılması istenmişti. Tasarım görselleri şu şekildeydi: (15 puan)

1. Sarı renkli katlanabilir sandalye (2. görselde katlanma açısı gösterilmişti, her bir görselde tek bir sandalye çizimi vardı)

2. Ölçü kabının değişik açılardan görselleri vardı (Bir görsel siyah beyaz çizimdi)

3. Tükenmez kalem fotoğrafı (Bir görselde tükenmez kalemin 2 farklı açıdan görünüşü vardı, bir diğer görselde ise tükenmez kalemi oluşturan parçalar bulunmaktaydı)

4. Mor ve pembe renkten oluşan stres çarkının 3 boyutlu çizimi (Her bir görsel çarkın münhasıran bir parçasını gösteriyordu)

5. Yiyecek saklama kabının 3 farklı açıdan fotoğrafı (Altı tırtıklı, plastik, şeffaf, marketlerde rastlanan türde bir kaptı)

İnternette mesleki yeterlik sınavına ilişkin kaynak azlığı sebebi ile sonraki senelerde sınava girmeyi düşünenlere faydalı olması amacıyla aklımda kaldığı kadarıyla hazırladığım bu yazıda kavram ve terim hataları olabilir zira ben de bu alanda çalışan uzman biri değilim. Geri dönüşleriniz neticesinde ilgili yerleri düzeltebilirim.

Önümüzdeki yıllarda sınava girmeyi düşünenlere şimdiden kolaylıklar dilerim.

Av. Aybike BULUT

Böylelikle hem 2018 hem de 2020 marka vekilliği mesleki yeterlik sorularının üzerinden geçmiş olduk. 2022 yılında gerçekleştirilecek marka vekilliği ve patent vekilliği sınavlarında şimdiden başarılar diliyorum.

Sağlıcakla kalın.

Bu yazı ilk olarak 2018/01/21 tarihinde https://www.burakseyman.com/marka-patent-vekilligi-mesleki-yeterlik-sinavi-sorulari-2018-2020 adresinde yayınlanmıştır.

--

--

Burak Seyman

Seasoned Amazon & Etsy seller. Started with private-label, turned into print-on-demand.