جاذبه‌های طبیعی تایلند: آبشار تی لو سو

آبشار تی لو سو (Namtok Thi Lo Su) معروف‌ترین آبشار در تاک (Tak) است که در منطقه حفاظت شده حیات وحش اومفانگ قرار دارد. این منطقه در میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده و منابع طبیعی دو منطقه Thung Yai Naresuan و Huay Kha Kaeng و همینطور دو پارک ملی کلونگ لان (Khlong Lan) و مائه وونگ (Mae Wong) را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

واژه Thi Lo در زبان محلی به معنای آبشار است و واژه سو (Su) به معنای با صدای بلند است. بنابراین اصطلاح تی لو سو (Thi Lo Su) در حقیقت به معنای آبشاری است که دارای سر و صدای زیادی می‌باشد. علت سر و صدای زیاد این آبشار اندازه آن و جریان شدید آب است. البته عده‌ای هم بر این عقیده هستند که نام این آبشار به معنای “آبشار سیاه” است. بنابراین شاید بهتر باشد بدون توجه به معنای نام این آبشار، در تور تایلند از زیبایی‌های آن بهره برده و لذت ببرید.

برای اطلاع از تورهای متنوع کشور تایلند به لینک زیر مراجعه نمایید.

تور تایلند لحظه آخری

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.