دلایلی قانع کننده برای سفر به ایتالیا

باید صادق بود که ونیز شهری قدیمی می باشد که گاه گاهی به درون تالاب ها و جریان های شدید فرو می رود و در برخی مواقع بوی ناخوشایندی می‌دهد. با این وجود بر روی کره زمین شهری وجود ندارد که به اندازه ونیز مقصد بازدید گردشگران قرار گرفته باشد. شاید لازم باشد که هر کس ونیز را قبل از غرق شدن در دریای آدریاتیک و تبدیل شدن به شهر گمشده ببیند. ونیز شهری بسیار رنگارنگ، سرشار از زندگی و شامل کلیساها و موزه های متعدد، غذاهای دریایی، فروشگاه‌های شگفت انگیز می باشد.

توسکانی(Tuscany) ناحیه ای وسیع از بخش مرکزی ایتالیا را در برمی گیرد. وال دی ارسیا در این بخش قرار دارد. زیبایی این ناحیه به دلیل تپه های آن با شیب ملایم و شهرهای برفراز تپه قرون وسطی‌ای می باشد. این ناحیه از ایتالیا یک بهشت تمام عیار بوده که از سیینا (Siena) در شمال به سمت مولتپلسیانو (Montepulciano) در شرق امتداد یافته و پینزا (Pienza) و مونتالسینو (Montalcino) و منتیشیلو (Monticchiello) را شامل می شود و همین امر آن را به محلی مناسب برای گردش جاده ای تبدیل کرده می باشد. برای تجربه یک سفر متفاوت باید با تور ایتالیا ارزان همراه شوید.

سه جاذبه گردشگری درجه اول ایتالیا رم، ونیز و فلورانس می باشند. فلورانس شهر مورد علاقه غالب گردشگران ایتالیا محسوب می شود. این به این خاطر می باشد که این شهر مناسب‌ترین ابعاد را برای پیاده‌روی در میان سایر شهرها می باشد. بخش مرکزی فلورانس را باسیلیکای دی سانتا مایا (Bisilica di Santa Maria) که یک سازه شگفت انگیز است و تحت عنوان دوئمو (Duomo) نیز شاخته شده است تشکیل می دهد.

منبع : نه دلیل قانع کننده برای رفتن به تور ایتالیا (بخش اول)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.