Başlayamayan Çocuk
Sarp Bozkurt
853

Dokuz yıl önce “başlayan” biri olarak, hissiyatınızı çok iyi anlıyorum. Umarım işiniz sizi engellemeyecek şekilde büyür. Bir noktada engellemeye çalışıyor çünkü, kendimden biliyorum :) Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Burcin Ozkan’s story.