3E Akademi TMGD Uygulama Eğitimleri

3E Akademi, Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanlığı, IMDG KOD ve RID eğitimlerinde sektörünün en deneyimli, uzman eğitmen kadrosuna sahip ve referansları en güçlü bir eğitim & yayımcılık kuruluşudur

2008 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında Tehlikeli Madde ve Lojistik Yönetimi Eğitimleri vermekte olan 3E Akademi, TMGD -Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanlığı, IMDG KOD ve RID eğitimlerinde sektörünün en deneyimli, uzman eğitmen kadrosuna sahip ve referansları en güçlü bir eğitim & yayımcılık kuruluşudur.

3E Akademi, TMGD -Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanı ve IMDG Kod Eğitimlerinde bakanlıkça yetkilendirilen ilk eğitim kuruluşlarından biri olup, TMGD sınavlarında en yüksek başarı oranına sahip sektörünün ilk ve tek ISO 9001:2008 sertifikalı eğitim kurumudur.

3E Akademi uzman eğitmenlerince resmi ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına göre özel eğitimler de tasarlanarak ,geliştirilerek 3E Akademi İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerinde veya kuruluşların kendi merkezlerinde de verilmektedir.

3E Akademi uzman eğitmenlerinin uzun yıllar çeşitli sektörlerdeki saha deneyimlerinden faydalanılarak geliştirilen TMGD Uygulama- Saha Eğitimi ,TMGD İzmir ‘lere ve kurum içinde ilgili görevi sürdüren, bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik özel bir eğitimdir.

Eğitim, aşağıdaki programa bağlı kalarak örnek döküman paylaşımlı interaktif şekilde verilmektedir .Ayrıca eğitim sırasında TMGD’ lerin istekleri doğrultusunda çeşitli sektörlerde uygulamalı örnek vaka çalışmaları da yapılarak TMGD’lerin farklı sektörlerdeki uygulama -saha bilgilerinin artırılması sağlanmaktadır.

Bu eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.Genel katılıma açık eğitimlerimizin tarihlerini eğitim takvimlerimizden takip edebilirsiniz.

EĞİTİM PROGRAMI (3 Gün)

  1. GÜN

09:00–10:30 Tehlikeli Madde Taşımacılığı — Mevzuat
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
Faaliyet Belgesi ve yönerge
Sorumluklar ve tarafların tanımı
10:30–11:00 Kahve molası
11:00–12:30 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı — Entegre Yönetim Sistemi/Genel
Prosedürler
Talimatlar
Formlar
Planlar (8.2.3 e göre bölüm 1.3 uyarınca personelin eğitimi)
Düzeltici/Önleyici Faaliyetler
Yönetimin Gözden Geçirilmesi
12:30–13:30 Öğle yemeği
13:30–15:00 Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili uygulama kuralları
İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
15:00–15:30 Kahve Molası
15:30–17:00 Sevkiyat yönetimi ve EYS’ ye uygun kayıt tutma metodları
Taşıma evrakı hakkında bilgiler
Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
Kontrol Listeleri
Cezalar
17:00–17:30 Günün değerlendirilmesi

  1. GÜN

09:00–10:30 Tehlikeli Madde Taşımacılığında Sorumluluk Zinciri
Gönderen, Paketleyen, Yükleyen, Dolduran, Boşaltan, Alıcı
Taşımacı-Taşıt sürücüsü-Tank konteyner işletmecisi-TMGD
10:30–11:00 Kahve molası
11:00–12:30 Tedarikçi Yönetimi — Ürün ve hizmet tedarikçileri
Zorunlu Yasal Bildirimler
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri
Tedarikçi sözleşmelerinin gözden geçirilmesi
Tehlikeli Madde Lojistiği
12:00–13:30 Öğle yemeği
13:30–15.00 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı — Mevcut Durum Tespiti
SWOT Analizi
GAP Analizi
Risk değerlendirme
Güvenlik Bilgi Formu
Süreç ve iş akış analizi
15:00–15:30 Kahve Molası
15:30–16:20 Tesis inceleme
Üretim alanları
Depolar, antrepolar,
Kıyı tesisleri
İdari tesisler
Yükleme ve boşaltma sahaları
16:20–16:40 Ara
16:40–17.30 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı — Raporlama
Ziyaret tespit raporu
Aylık faaliyet raporu
Zorunlu yıllık raporlama
Kaza raporu

  1. GÜN

09:00–09:50 Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması
Tanımlar
Elleçleme ve istifleme kuralları.
Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
09:50–10:00 Ara
10:00–10:50 Yükleme Güvenliği– Temel Bilgiler
TS-EN 12195–1 : 2010
IMO-ILO-UNECE Rehberi
Yükleme ekipmanları ve standartları
10:50–11:10 Kahve molası
11:10–12:00 Tehlikeli Madde Denetimler
İşletmelerde Faaliyet denetimi
Yol kenarı denetimleri
12:00–13:30 Öğle yemeği
13:30–14.20 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı — Gümrük Uygulamaları
14:20–14:30 Ara
14:30–15:20 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı– Depo, Antrepo Uygulamaları
15:20–15:40 Kahve molası
15:40–16:30 Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıHizmet Sözleşmeleri
16:30–16:40 Ara
16:40–17:30 Değerlendirmeler — Soru ve öneriler
17:30–18:00 Sertifika töreni

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.