ADR — Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır ve 3E Akademi tarafından eğitimi verilmektedir.

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır. Bu konvansiyon Birleşmiş Milletler (United Nations — UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg tarafından imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye ADR anlaşmasına 22.03.2010 tarihinde 48. ülke olarak taraf olmuştur.
ADR kitabı Ek A ve Ek B olmak üzere 2 ciltten oluşmaktadır.
EK — A (Volume I): Kısım 1 ila Kısım 7 olmak üzere 7 kısımdan,
EK — B (Volume II): Kısım 8 ve Kısım 9 olarak iki kısımdan oluşur
İki cilt ADR kitabının her kısmı bölümlere ve her bölüm de alt bölümlere ayrılmıştır.
ADR Konvansiyonunun A ve B ekleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenli olarak iki yılda bir güncellenmektedir.

  • ADR Konvansiyonu Avrupa Birliği Müktesebatının bir parçasıdır. Avrupa Birliğine (AB)’ye girmek isteyen aday üye ülkeler ADR konvansiyonuna taraf olmalıdır.
  • ADR anlaşmasına üye devletler Work Party 15 (WP-15) adlı çalışma grubunda her 6 ayda bir toplanır ve ADR Konvansiyonu değişiklikleri ve güncellemeleri hakkında görüşmelerde bulunurlar.
  • ADR konvansiyonunun diğer taşıma modlarıyla uyumunun devamı için ve de yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak her iki yılda bir yenilenmektedir.ADR 2009 — ADR 2011 –ADR 2013 (30 Haziran 2015 e kadar geçerli) — ADR 20151 Ocak 2015'ten itibaren geçerli))

Ek — A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler

Kısım 1

Genel hükümler

Kısım 2

Sınıflandırma

Kısım 3

Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler

Kısım 4

Ambalajlama ve tank hükümleri

Kısım 5

Sevkiyat prosedürleri

Kısım 6

Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (OHK’ler — IBC), büyük ambalajlar, tanklar ve yığın konteynerler için yapı ve test zorunlulukları

Kısım 7

Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

Ek — B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler

Kısım 8

Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar

Kısım 9

Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

ADR Konvansiyonu, anlaşmaya taraf ülkelerden en az ikisinin ülkesinde gerçekleştirilen karayolu taşımacılık faaliyetleri için geçerlidir.
ADR anlaşması devletlerarası bir anlaşmadır; yerel uygulamalarda yol denetimleri anlaşmaya taraf ülkelerin yetkili kurumları tarafından yapılır ve ADR Konvansiyonunun kural ihlali durumunda ihlali gerçekleştirene karşı ilgili ulusal kurumun ADR anlaşmasına uyumlu yerel mevzuatına göre yasal cezai yaptırımlar uygulanır.
Multi model denilen karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunun birlikte kullanıldığı çok modlu taşımalarda Tehlikeli Maddelerin taşınmasında meydana gelen kazalar nedeni ile tüm taşıma modelleri için taşımaların evrensel geçerliliği olan ve tüm taraf ülkelerde geçerli olacak şekilde kazaları ve çevresel tehlike etkilerini minimuma indirecek kuralların benimsenmesi zorunluluk olmuştur.
Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalara Genel Bakış

Taşıma Modu

Uluslararası Düzenlemeler

Ulusal Kurallar

Karayolu

ADR

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Demiryolu

RID

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına ait 505 Numaralı Genel Emir

Denizyolu

IMDG — Code

IMDG — Kod Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik (Taslak yayınlandı)

Havayolu

IATA — DGR

Eğitim Talimatı 01 SHY

İç Sularda

ANDR — ADN

Tehlike Madde Yönetmeliği İç Sularda Gemi ile Taşımacılık

Türkiye’de 2011 yılında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü kurulmuş olup bütün modlardaki tehlikeli yük taşımacılığıyla ilgili iş ve işlemlerde yetki ve sorumluluk bu Genel Müdürlüğe tevdi edilmiştir. ADR ile ilgili yönetmeliği düzenleme yetkisine sahip kurum T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı altında teşkilatlanmış olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’dür.
Evrensel olarak geçerliliği olan ADR ve IMDG Kod gibi taşıma modları ile uyumlu olacak şekilde ülkemizde de Tehlikeli Maddelerin güvenli ve emniyetli taşımacılığı yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Yürürlükte olan bu yönetmeliklerin ortak amacı insanları, çevreyi ve malları korumaktır.
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili eğitimler. Karayolu ile taşıması yapılan tehlikeli yüklere ilişkin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerin ve uygulamaların başlaması ile ülkemizde Tehlikeli Maddeler sektörü yeni bir sürece girmiştir.
2008 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında Tehlikeli Madde ve Lojistik Yönetimi Eğitimleri vermekte olan 3E Akademi, TMGD -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, IMDG KOD ve RID eğitimlerinde sektörünün en deneyimli, uzman eğitmen kadrosuna sahip ve referansları en güçlü bir eğitim & yayımcılık kuruluşudur.
3E Akademi, TMGD -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve IMDG Kod Eğitimlerinde bakanlıkça yetkilendirilen ilk eğitim kuruluşlarından biri olup, TMGD sınavlarında en yüksek başarı oranına sahip sektörünün ilk ve tek ISO 9001:2008 sertifikalı eğitim kurumudur.
3E Akademi, uzun yıllardan beri önemli kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından Tehlikeli Madde Eğitimleri konusunda en çok tercih edilen bir eğitim kurumudur. 3E Akademi, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TSE, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve bağlı fabrikaları, TCDD vb. bazı önemli resmi kurumlar ile Tüpraş, APM Terminalleri, Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ, Tofaş, Renault, Ford Otosan, Robert Bosch, Erdemir, Petkim, Aromsa, Cantaş, Agromed, İnci Lojistik, İnci Akü, Basf, Aygaz, DYO Matbaa Mürekkepleri, Marshall, Kansai Altan Boya, Mondi, Kaan Air, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. MSC, Arkas Anadolu Lojistik, Omsan Lojistik, Günaydın Nakliyat, Limak Port Liman İşletmeleri A.Ş., Panalpina, APM Terminals ,Türkiye Denizcilik Vakfı İktisadi İşletmeleri vb. önemli özel sektör kuruluşlarına ADR, IMDG KOD ve RID eğitimleri vermiştir.
Avrupa Birliği projeleri kapsamında Etkili Sunum Teknikleri, Beden Dili, İletişim Yönetimi, Telefonda Konuşma Teknikleri, Hizmette Mükemmellik, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Dış Ticaret, Gümrük Mevzuatı, Stratejik Planlama ile Kalite Yönetim Sistemleri eğitimlerini de vermektedir.
Ayrıca, 3E Akademi uzman eğitmenlerince resmi ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına göre özel eğitimler de tasarlanarak ,geliştirilerek 3E Akademi İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerinde veya kuruluşların kendi merkezlerinde de verilmektedir. Eğitim sonrası da eğitim etkinlikleri değerlendirilerek raporlanmaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.