Basit, karmaşıktan daha zor olabilir.
Aycan Doğanlar
36211

Aycan o kadar güzel yazmışsın ki…

Benim de kendimi sorguladığım ve çabaladığım bir konu. Alışveriş konusunda (giyim, kozmetik vs) ilerleme kaydettim. Sırf bloga yazarım diye çok fazla ürün alıyordum ve bunlar birikiyordu haliye. Bazı şeyler bizi buna itiyor senin de dediğin gibi. Minimalizmi sadece yeni bir şey almamakla değil maddelerinde yazdığın şekilde yemekte, sosyal medyada da benimsemeliyiz. Hesaplarımı azaltmaya çalışıyorum ben de ama Instagram konusunda çok zorlanıyorum (bir de defter). Gereksiz, zaman hırsızı olabiliyor bazen sadece.

Bu sadeleşme sürecini gönülden destekliyorum ve ben de yanındayım.^^ Hakkını vererek minimalizmi yaşamımıza alırız umarım.

Like what you read? Give Büşra Akkuş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.