VMware vSphere — Host Profiles

Busra Mert
Jun 7 · 2 min read

Host profile özelliği host yapılandırmasını içeren bir profil oluşturmaktadır. Host yapılandırması ve uyumluluklar için otomatik ve merkezi bir mekanizma sağlar. Host profiles hostlara tek tek uygulanabildiği gibi clusterlara da uygulanabilmektedir. Host profile bilgileri genellikle tüm yapılandırma bilgilerini depolamak için yeterlidir ancak Auto Deploy kullanıldığında bazen kullanıcıdan girdi istenebilmektedir.

Host Profile Oluşturma & Düzenleme

o vSphere Web Client -> Home -> Policies & Profiles -> Host Profiles

o Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor: ‘Extract profile from a host’ ve ‘Import Host Profile’. Import edebileceğimiz bir host profilimiz yoksa, ‘Extract profile from a host’ ikonuna tıklayarak devam ediyoruz.

o Açılan pencereden hostu, host profile ismini ve açıklamasını yazıp Finish’e tıkladığımızda host profile oluşmuş ve uygulanmaya hazır hale gelmiş olacaktır.

o Oluşan host profile seçilip, Actions -> Edit Host Profile’a tıklandığında karşımıza yeni bir pencere çıkacaktır. Burdan istediğimiz düzenlemeyi yapabiliriz. Örneğin profil çıkardığımız hostun Firewall Configuration’ını profile dahil etmek istemiyoruz. Bunun için Security and Services klasörünü genişletip, Firewall Configuration klasöründeki tik işaretini kaldırıp Finish yapmamız yeterli olacaktır.

Host Profile Uygulama

o Oluşturulan host profile seçilir. Actions -> Attach/Detach Host and Clusters seçeneğine tıklanır.

o Açılan pencerede karşımıza cluster gelecektir. Host profile clustera uygulanmak isteniyorsa cluster seçilir ve ‘Attach All’a tıklanır. Belli bir hosta veya hostlara uygulanmak isteniyorsa cluster genişletilip host/hostlar seçilerek Attach veya Attach All’a tıklanır.

o Eğer ‘Skip Host Customization’ seçilmediyse, bir sonraki adımda host için özel ayarlamalar yapabilmemizi sağlayan bir ekran gelecektir. İstenen ayarlar yapıldıktan sonra Finish ile işlem tamamlanır.

Not: Host profile uygulama işlemi, profile uygulanmak istenen host -> Sağ tık -> Host Profiles -> Attach Host Profile seçilerek de yapılabilir.

Busra Mert

Written by

I'm a computer engineer working as a consultant who specializes in core virtualization technologies.