me and my name
me and my name

me and my name

энд миний уйтгар гуниг, зүүдний ертөнцийн хэлтэрхий эсвэл зүгээр үзсэн харсан, ойлгосон бүхний минь багахан хэсэг бичигдэх байх гэж эмээж байна.