Zomertocht in Ham

De eerste wandeling na de dodentocht is een feit. Ik had eigenlijk er geen goed gevoel bij voor ik startte. Waarom niet? Omdat de ontsteking aan mijn scheenbeen nog niet volledig genezen is. Dus daarom zeker niet de grootste wandeling gekozen, maar eentje van 6 km. Het was een zeer mooie tocht die meestal door de bossen liep. Ondanks dat het al een hele tijd droog was, bleek dat op sommige plaatsen er nog plassen op de bospaden te vinden waren.

Heel veel spectaculairs is er niet gebeurd op deze 6 km. Wel dat we enkel mensen tegenkwamen die op pensioen zijn. Dus de doordeweekse wandelingen worden niet echt door jonge mensen gedaan. Het is ook het vermelden waard dat het snikheet was. Om 11 uur was het al 28 graden. Daarom hebben we ook gekozen al om 9 uur met deze tocht te starten. Anders zaten we in het heetst van de dag te wandelen, en dat is geen aanrader.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.