Öztürk Hocama Uydurulmuş Din Açıklaması

Sevgili Hocam Uydurulmuş Din

Pelin Çift’in programında rivayet savunmasına karşı sıtkı sıyrılarak bıktım bunları ayıklamaktan ömrüm çürüdü bunların arsında “kendimi belediyenin temizlik işcisi” gibi hissediyorum diyen sizlerinde işaret ettiği içine düştüğünüz bataklığın adıdır.

Hocam sizden verdiğim bu örnek davranışınız için birileri hassiyetinizi halı altına süpürüp sizin için tüm rivayet muktesabatına uydurma dedi derse orada da durmayıp rivayetlere dair getirdiğiniz açıklamaların sizin yorumunuz olduğunu değilde bunu Allah’ın muradıdır diye açıklıyorlar diye iftira atsa ne dersiniz ?

Zannediyorum ki İnsaf dersiniz.. Allah’tan kork dersiniz…

Kaç defa söyledim bu fakirin okuyuşudur yorumudur hakikate temellük etmiş gibi bir iddiam yoktur gibi zaman, zaman yaptığınız açıklamaları hayırlatırsınız dimi ?

İşte o uyarmaya çalıştıklarınızda yıllardır

bu fakirin görüşü,.. 
bu benim yorumum..
şu filan alimimizin görüşü … 
benim bu görüşü tercihdeki sebebim budur.., 
filan konuda içtihadı aklınıza ve kalbinize yatmıyorsa eli ayağı öpülesi imamlarımızın ortak varmış olduğu kanaat ortadadır onuna amel etmilisiniz…

vb. gibi yüzlerce defa dillerinde tüy biten bu açıklamalar hiç mi denk gelmediniz ?

Ancak aynı kişi/ kişileri kara çalmak için bakınız sapık adam “kuran diyor ” diye kırpılarak servis edilen “Sefil ” beyinli zatların tanımlamaları üzerinden bir kanaat oluşturarak konuşuyorsunuz gibi bir koku geliyor.

Böyle söylüyorum çünkü daha dün Kanal A ’da 2005 teki kırpılmış videosu üzerinden birilerinin Gülen’e güzelleme yaptığına ima eden açıklama getirdiniz.

Ki o videonun konusunun öznesi dahil Gülen değildi ! (Bakınız http://tinyurl.com/hd4rabp )

Peki hiç uyarmak istediğiniz kişi yada kesimlere karşı siz empati yaptınızmı?

Hatırlarsınız biraz üstünüze fazlaca gelinince feryad adlı video ile dersiniz üzerinden sitemde nisyanda bulunmuştunuz haklı olarak

Patentinin kime ait olmadığını bilmediğiniz o kişi/kesimlerin üzerine 2009 döneminden sonra sistemli olarak geliyorlardu. O kişi/ kesimlerin de biz sizin tanımladığını o değiliz,bu değiliz, biz isnad ettiğiniz şu hassasiyeti göstermeyenler değiliz diyerek sürekli açıklama getirmesine rağmen aynı iftiraları tekrarlayanlara karşı sıtkınının sıyrılıp dillerinin sektreleşmesi ve eskisi gibi kırmadan dökmeden konuşmamaları aslında kimin suçu ?

O kişi / kesimlerin üzerine gelindiği kadar sizin üzerinize gelinse belkim sizinde sıtkınız sıyrılayacak ben artık o değilim bu değilim demekten sizede gına gelecek ve sonunda sen kimin adamısın kimin çocuğusun kimliğini söyle diyen cübbesi aklından uzun zatlara dönerek ben sizlerin nlattığı dinin kafiriyim mutlusumunuz diyeceksiniz…

Sözün özü uydurulmuş din indirilmiş din çıkış menşei adına anladığınız ve üstüne kurguladığınız kaygının pul kadar uyarmak istediğiniz kesimin hayatında bir gerçekliği yoktur.

Like what you read? Give By. Sufi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.