Σκέφτηκα

Σκέφτηκα, ότι ο καιρός είναι έτοιμος να ξεχυθούμε.

Να ανέβουμε στη μηχανή και να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Να πάρουμε δυό πράγματα και να αφήσουμε τον άνεμο να μας δείξει το δρόμο.

Σκέφτηκα, τα χέρια σου να νοιώθουν ασφάλεια ζωσμένα στη μέση μου και το σφριγηλό σου στήθος να με ακουμπά, δονούμενο από τη ροή του ταξιδιού.

Και όταν σταματήσουμε στην ακροθαλασσιά, να μην πούμε τίποτα.

Μόνο να κοιταχτούμε.

Να κάτσουμε στην άμμο, και να σφίξουμε τα χέρια μας με γόρδιο δεσμό.

Σκέφτηκα ότι τώρα θα το κάνουμε σωστά.

Έρχεσαι;

Like what you read? Give The Storyteller (Χ.Π) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.