Στροφή

Υπήρχαν 2 δρόμοι στο γκρίζο σταυροδρόμι. Πήρα τον αριστερό.

Τώρα βρέθηκα ξανά εδώ. Τι τύχη…

Ώρα να πατήσω εκεί που έπρεπε.