Τώρα

Οδηγώ.

Όχι μόνος· με τη βροχή.

Όχι μόνοι· με τη σκέψη σου.

Και αυτό διαγράφει το πρίν. Και αφαιρεί το Μετά.

Μόνο το Τώρα ζει. Μόνο το Τώρα αναπνέει. Μόνο το Τώρα υπάρχει.

Και με συναντώ και με γνωρίζω. Όσο προλαβαίνω, με γνωρίζω.

Το Τώρα δεν τελειώνει ποτέ.

Το Τώρα μόλις τελείωσε.

Και Τώρα με συναντώ. Μέχρι να με ξανασυναντήσω.