Υεττός

Αφύσικη η σκέψη σου.

Σάμπως ξέρω ποιά είσαι;

Αλλάζεις όψεις σε κάθε ακροματιά μου. Το παρελθόν μπορεί να σου μοιάζει, αλλά ανάγκη φωνάζει. Όχι το όνομα σου.