Υπερίσχυση

Μορφάζει το τέρας μέσα μου

γιατί δεν ξεύρει τον τρόπο πια να με νικήσει.