Başardılar valla ne yapıp edip başardılar. Her iktidarın bir sonu olacak derler Ak parti iktidarının da sonu böyle böyle gelecekmiş.

Bu gün Hocacı Reisçi kavgası önlenemezse yarın “Hocacı diyenler başarabilir de Hocanın yerine X kişiyi getirtirlerse” bu defa da. Hocacı diye yaftalanan gurup yine Reis’e sadakat adı altında X şahsı ve onu destekleyen gurubu hedef alacak X şahsın gelmesi için bu gün çabalayanlar la bunların Hocacı dedikleri kişiler kavga edecek ( müzmin muhalif CHP’nin doğruya da yanlışa da yanlış demelerini örnek alabilirsiniz) ve bu döngü çöküşle noktalanacak benden söylemesi siz bu kafayla 2023'ü nah görürsünüz.

X kim demeyin Birşey bildiğimden değil kendimce

Tarihe not düşüyorum…!

Like what you read? Give Cengiz Güldalı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.