Nihat Doğan Ağzını Bantladı Sebebi Gülben Ergen Basın Yasağı — Söylemezsem Olmaz 26 Ekim 2017

Nihat Doğan Ağzını Bantladı Sebebi Gülben Ergen Basın Yasağı - Söylemezsem Olmaz 26 Ekim 2017

26 Ekim’de Söylemezsem Olmaz’da yine Gülben Ergen ve yasak aşkları konu oldu Konu tam açıldı Nihat Doğan aman susun dedi tebligat geldi dedi Bircan İpek ayağa kalkıp Nihat Doğanın Ağzını bantladı. Mustafa Erdoğan’ın sevgilisi konuştu bu sefer. Mustafa Erdoğan’ın Sevgilisi şarkıcı Sevcan neler söyledi. Mustafa Erdoğan Kimin tarafında olacak? diye başlıklar atıldı.

Tebligat ise Bircan ipek ve İlkay Buharali konuşma yasağı getirilmesine mahkeme red demiş ama Nihat Doğan’a konuşma yasağı getirilmiş.

Söylemezsem Olmaz 26 Ekim 2017 Videosu yayından sonra burada izleyebilirsiniz.

Read the full article

Like what you read? Give Dizi Medya com a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.