En la reserva

Arran de l’article que publica La Veu sobre la nota de premsa del PSPV d’Oliva i la gasolinera que volen instal·lar davant del col·legi Hort de Palau em sorgeixen una sèrie de dubtes i qüestions que realitzaré paràgraf a paràgraf:

L’Ajuntament d’Oliva, està portant a terme els tràmits per situar una gasolinera, justament als costat del Col·legi de l’Hort de Palau”, segons afirma el PSPV d’Oliva, que assegura que s’han assabentat d’aquest fets per “alguns ciutadans, els pares i mares del centre escolar”, un fet que asseguren haver comprovat a través dels decrets del consistori de la Safor, (adjuntem una imatge d’aquest).

Em costa de creure que en la oposició no saberen res, per dos motius: primer perquè disposen d’una ferramenta informàtica per a controlar tot allò que entra pel registre d’entrada, i supose, que les llicències d’obra major serà una de les coses més importants a revisar. També tenen els decrets al seu abast, el decret de l’obra es va signar el 9 de setembre. Si tant es queixen de la foscor en la gestió què menys que revisar sistemàticament el registre i els decrets? I segon, pel que llegireu al penúltim paràgraf.

Que no van rebre la informació de que la llicència ambiental estava concedida? Així sembla.

Així, els socialistes denuncien que l’Ajuntament “està portant a terme els tràmits per situar una gasolinera al costat del col·legi”, una decisió que “no entenem”, i es pregunten “com és possible que vulga situar-se una gasolinera tan a prop d’un col·legi, tan a prop de xiquets” i passen a qualificar-la com “una decisió molt poc encertada” i alhora demanen “que es paralitze el tràmit”, segons explica Mengual.”

Diuen “que es paralitze el tràmit”, com? per decret? quin instrument legal hi ha per a paralitzar el tràmit? O es que un ajuntament pot fer el que vullga obviant la legalitat? És així com veuen la política?

El secretari general del col·lectiu local, Carlos Mengual afirma que “de nou, la foscor i falta de transparència, torna a ser la línia del Govern, ja que el nostre grup no ha sigut en cap comissió, ni plenari, ni junta, al voltant d’aquesta proposta, que està posant-se en marxa”. “Ho fan per darrere, sense donar veu i vot a l’oposició, i no entenem per què aquestes fórmules imperen a l’Ajuntament d’Oliva” indica Mengual.

Estic d’acord en Carlos Mengual, jo tampoc ho entenc. Què costa informar a l’oposició? Què passa si s’informa a l’oposició? No és un quiosc de pipes és una gasolinera en una zona de gran influència de xiquets. Definitivament, este no és el canvi que esperava.

Segons el secretari, al final de l’anterior legislatura, l’alcaldessa Ana Morell, “va mantenir distintes converses amb el propietari dels terrenys, per aplegar a una entesa, mitjançant una permuta, així poder tindre un gran espai dotacional, però aquest Ajuntament, aquest Govern, ha decidit col·locar una gasolinera al costat d’un col·legi”.

Quines converses? Formals o informals? Per què no s’han fet públiques fins ara? Es va informar a l’equip de govern? Al regidor d’Urbanisme? Quina era la permuta? En quines condicions? Es queixen de falta de transparència?

El govern ha decidit col·locar? El govern col·loca gasolineres? Pura demagògia! S’hagués pogut fer alguna cosa fa un any i mig? Una modificació del Pla Parcial? Una ordenança?

Per als socialistes açò és “un desgavell” sobre el qual “ningú està pensant en les seues conseqüències”. “No entenem com a algú se li ocorre posar una gasolinera al costat d’un centre educatiu, on diàriament hi ha centenars de xiquets i xiquetes” explica Mengual.

Si hi ha un desgavell ací és la normativa urbanística que permet plantar una gasolinera al costat d’un col·legi i d’un sòl per a ús socio-sanitari. No poden veure més enllà de 4 anys?

Davant això, des del Grup Socialista demanen que es canvie aquesta decisió, “que impere la coherència i que es retorne al camí emprés a l’anterior legislatura”, és a dir, “que s’aconseguisca un gran espai dotacional, però no una gasolinera”.

Ara mateix crec que la única solució possible que veig és arribar algun tipus de pacte amb el promotor i el propietari del sòl. Perquè pel que he llegit de casos similars, per exemple a Dénia, no s’ha pogut fer res per a paralitzar una gasolinera rodejada de col·legis.

En resum, falta de transparència en el govern encapçalat per l’alcalde i demagògia innecesària per part del PSPV-PSOE d’Oliva en una situació tant sensible.

Sincerament, comence a estar fart d’este tipus de situacions que es repeteixen amb massa freqüència, podria dir que tinc el dipòsit de paciència en la reserva.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.