OWASP (Açık Web Uygulaması Güvenlik Projesi anlamına gelir), web uygulama güvenliği, dokümantasyon, çeşitli araçlar ve teknolojiler konusunda makaleler yayınlayan çevrimiçi bir topluluktur.

OWASP Web uygulamaları için 3–4 yılda bir ve en son 2017 de yayınladığı OWASP Top 10 listesini günümüzde popüler hale gelen API ler için de yapmıştır.

2019 yılı…

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere API lerde kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan token tabanlı kimlik doğrulama yöntemiyle ilgili bilgilendirme yazısı paylaşacağım.

Giriş

Token (jeton) tabanlı kimlik doğrulama, günümüzde web’in her yerinde öne çıkıyor. API kullanan her web şirketinin çoğunda tokenlar, birden çok kullanıcı için kimlik doğrulamasını gerçekleştirmenin en iyi yoludur.

Uygulamanız için…

HTTP (The Hypertext Transfer Protocol), World Wide Web’in temelidir ve hypertext bağlantılarını kullanarak web sayfalarını yüklemek için kullanılır.

HTTP protokolü client-server mimarisinde çalışır. Client tarafından request (istek) gönderilir ve server tarafından response (cevap) alınır.

HTTP, ağa bağlı cihazlar arasında bilgi aktarmak için tasarlanmış bir uygulama katmanı protokolüdür ve bir alt…

Programlama dilleri uygulama yürütme süreci esnasında verilerin adresleneceği RAM bellek bölgesini birkaç farklı bölgeye ayırarak kullanırlar. Uygulama çalışma zamanında (runtime) açılacak olan değişken ve nesneleri bu bölgelerde oluşturarak, sahip oldukları verileri adreslerindeki yerlerine yerleştirirler. Öncelikli olarak bu bellek bölgelerini kısaca tanıyalım;

RAM Bellek bölgeleri Nelerdir?

1. Stack Bölgesi

Konuya girmeden Stack Pointerlarla ilgili…

Merhabalar.
Bu yazımda Google’ın geliştirdiği ve kendi içinde de kullandığı JSON ve XML e göre daha performanslı ve verimli Protocol Buffer (Protobuf) protokolünden bahsedeceğim.

Yazı İçeriği

 1. Hikaye
 2. Protocol Buffer’ a Giriş
  2.1. İlk Mesajı Tanımlama
  2.1.1. Mesaj Tipleri
  2.1.2. Tag (Etkiket) Kavramı
  2.1.3. Repeated (Tekrarlanan) Alanlar
  2.1.4. Default (Varsayılan) Değerler
  2.1.5. Enum
  2.1.6. Reserved Keywords (Ayrılan Keywordlar)
  2.1.7. Maps…

Merhabalar.
Bu yazıda thread-safe koleksiyonlardan bahsedeceğim. Öncelikle Thread-Safe kavramını açıklayacak olursak; bir iş parçacığını birden fazla kaynağın kullanabilmesi anlamına gelmektedir.

Concurrent Collection yapıları normalde bir iş parçacığını birden fazla kaynağın kullanması durumunda oluşabilecek hataların önüne geçmemizi sağlayan yapılardır. Bu yapılar .NET 4.0 ile birlikte hayatımıza girmiştir.

Thread Safe + aynı…

Canny kenar belirleme algoritması; görüntüde keskin olarak belirlenmiş kenarları bulmak için John F. Canny tarafından geliştirilmiş ve aşamaları olan bir algoritmadır.

Kenar bulmada son derece etkin olarak kullanılan bir algoritmadır. Aşamaları maddeleyecek olursak; Görüntünün gürültülerini azaltmak amacıyla Gaussian çekirdekle konvolüsyon alınarak azaltılır. Gaussian filtre dışında Mean ya da Medyan filtrede kullanılabilir. . Gradyan operatörü uygulanır. Bu şekilde görüntünün Gradyan büyüklüğü ve yönü hesaplanır. Bu işlem için Sobel filtresi en çok kullanılan yöntemdir. Bunun dışında Prewitt ve Robert kenar bulma metotları da mevcuttur. . Kenarlar Non Maxima baskılama kullanılarak incelemeye alınır. . İkili eşikleme uygulanır bu şekilde istenmeyen ayrıntılardan arındırılma işlemi gerçekleştirilir. . Güçlü-zayıf ayrımı yapıldıktan sonra baskılama uygulanır ve asıl kenarlarla görüntüye son hali verilir.

Bir görüntünün integralini alarak hızlı bir şekilde alt bölgeleri üzerinden toplamlarını hesaplayabiliriz. Bunu yaparken genel olarak Viola-Jones algoritması kullanılır.

İntegral görüntüler, piksel toplamasını kolaylaştırır ve görüntü boyutuna bakılmaksızın, sabit zamanda gerçekleştirilebilir

İntegral Görüntü Toplama Nasıl Çalışır?

Bütünleşik bir resimdeki her piksel yukarıdaki ve solundaki piksellerin toplamıdır.

Bir görüntünün alt bölümünün toplamını hesaplamak için, integral görüntüsünün karşılık gelen bölgesini kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki giriş görüntüsünde, gölgeli bölgenin toplamı, karşılık gelen integral görüntüsündeki dikdörtgen bölgenin dört referans değerini kullanarak basit bir hesap haline gelir. Hesaplama 46–22–20 + 10 = 14 olur. Hesaplama, gölgeli bölgenin üstündeki ve solundaki bölgeleri çıkarır. Örtüşme alanı, çift çıkarmayı telafi etmek için geri eklenir.

Merhaba Arkadaşlar…

Bu makalemizde, var olan bir görüntü(image) üzerinde bilgisayarli görme — goruntu isleme konularından morfolojik islemler (opening, closing, erosion, dilation)’de strel komutuyla çalıştıracağız.

Görüntü işlemenin zevkli konularından birisi olan morfolojik işleme ile örneklerimize başlayalım isterseniz. Morfolojik görüntü işleme resimlerin genellikle şekilsel bazda ele alınıp işlenmesidir diyebiliriz.

Açma — Open

Orjinal Resim

Çağlar GÜL

elektrik-elektonik mühendisi | yazılıma ve tasarıma meraklı | araştırmayı ve paylaşmayı seven | blogger ve oyun sevdalısı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store