8 saatten az uyku insan sağlığına çooook zararlıdır.
Midori Kocak
1

Yapılan bazı araştırmalarda insanlar için 6 saatin hatta ve hatta 5 saatin çok daha yeterli olduğunu 8 saatlik uykunun bir seviyeden sonra yorgunlaştırdığını düşünüyor. Özellikle Da Vinci Uykusu ile uyku sürelerini bölerek /ki bunu kendince bir saat düzeniyle yapabilirsin./ Daha rahat uyku çektiğini uykunun en verimli kısmı olan derin uyku evresinde uyuyarak daha dinç ve daha verimli olabileceğin üzerine de araştırmalar var.

Bu araştırmalara ulaşabileceğin linkler:

https://www.bulletproofexec.com/sleep-hacking-1-million-people-prove-sleeping-5-hours-is-healther-than-sleeping-8-hours/

http://lifehacker.com/how-to-stay-productive-on-a-4-to-6-hour-sleep-cycle-1477407799

http://www.stevenaitchison.co.uk/blog/how-to-get-by-on-5-hours-of-sleep-a-night/

Da Vinci Uykusu
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyphasic_sleep
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ok_fazl%C4%B1_uyku

Bunları destekleyebileceğin Pomodoro Tekniği diye bir teknikte var.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique

Like what you read? Give Cahit Nuri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.