Nhiều thực khách yêu thích món cá kho làng Vũ Đại nhưng băn khoăn không biết nên mua cá kho này ở đâu Hà Nội. Bài viết này xin hướng dẫn bạn địa chỉ mua cá kho chuẩn, ngon và đảm bảo chất lượng

Nhiều người không biết cứ nghĩ rằng cá kho làng Vũ Đại thường xuyên lúc nào cũng có sẵn mà không biết rằng đa phần khách hàng đặt cá kho thì ở Hà Nam mới kho theo yêu cầu.

Image for post
Image for post

Lý do ở đây là vì cá kho làng Vũ Đại là món cá kho rất kỳ công, tốn nhiều thời gian, công sức trong khi đó do không dùng chất bảo quản nên món cá kho không để được lâu. Thường chỉ 7–10 ngày bình thường vì vậy, cơ sở kho cá ở Hà Nam thường kho theo đơn đặt hàng. …

About

Cakhobakien

Thương hiệu cá kho Bá Kiến của anh Nguyễn Bá Toàn là đặc sản nổi tiếng, cao cấp của làng Vũ Đại. Hotline 0962083232 — web:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store