“Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi…” — Phyllis Bottome

Bu yazımızda esasında yüksek öğretiminiz sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğinden daha çok, görüşme esnasında veya öncesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğine odaklanmak istedik. Zira diğeri için yazılabilecek çok uzun yazılar olduğunun farkındayız. Ya da bu tespitlerimizin üzerine fazlaca sayıda ilaveler de gelebileceğini biliyoruz.

Durduğumuz yerden herkesi hatalı görmemiz mümkün hatta çoğunlukla haklı da olabilirsiniz. Peki ya bu durumu lehimize çevirmenin yolu yok mudur? Öncelikle söylemeliyiz ki, iş görüşmeleri one-shot aktiviteler değiller. Farkında olmadan sizden bağımsız devam eden proseslerdir. Olumlu ya da olumsuz geçen her…


“Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.” — Henry Ford

Yılı kapattığımız bu günlerde önemini daha bir anladığımız, her ne kadar teknoloji odaklı bir hizmet sağlıyor olsak da zaman geçtikçe etkisine fazlasıyla inandığımız bir şey var ki o da üçlü sac ayağındaki (teknoloji, süreç, insan) insan (iletişim) faktörünün daha da önem kazanıyor olduğuydu. Bu yüzden CALIGO’da bunu temel alarak oluşturduğumuz ekibimiz, edindiği yeni tecrübeleri eşliğinde sevindirici hikayelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Büyüyen bu ekibimizin parçası olmak için aldığımız soruları yanıtlamak ve ekibimizin mevcut durumunu paylaşarak bugüne kadar ki sürecimizle ilgili ışık tutmak istedik.

Photo by Cristofer Jeschke on Unsplash

Niçin CALIGO’da çalışmalıyım sorusu için ne söylenebilir?


“Mantık sizi a noktasından b noktasına hayal ise her yere götürür.” demişti Albert Einstein. CALIGO tam olarak bu hayal gücünün ürünü.

Photo by Benjamin Sow on Unsplash

2015 yılında kurulan teknoloji ve danışmanlık firması. Bütün sektörler ve oyuncular hızla değişirken danışmanlık sektörünün aynı kalmasının sıkıntılarını kendi iş hayatında yaşayan kurucu ortaklarımız Muharrem İşeri ve Umut İşcan tarafından kurularak bugüne geldik ve şimdi ise geleceği hedefliyoruz.

Sürece nasıl başladık?

Danışmanlık dünyasına ve proje yapma metodolojisine farklı bir bakış açısı getirmemiz gerektiğini, konvansiyonel yöntemlerin getirdiği sıkıntıları fazlasıyla deneyimleyen mühendisler topluluğu olarak, yeterince tecrübeliydik. Esasında, danışmanlık dünyasının en temel sıkıntısı olan projelendirme konusunda farklı bir yorum ile yaklaşmamız gerektiği ile serüvenimize başladık…

Caligo Data Management Consultancy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store