Camilla Ysland
Camilla Ysland

Camilla Ysland

Trebarnsmor og fritenker. Der hvor jeg opplever frykt og skepsis, dit skal jeg gå for å grave fram mine fordommer og erstatte dem med viten.