Aanschuiven voor ticket Suit Up TD

Sinds maandagmiddag zijn de tickets voor de Suit Up TD verkrijgbaar. Deze fuif georganiseerd door de studentenvereniging Kerberus, vindt aanstaande donderdag plaats in de fitlink te Diepenbeek. Uniek aan deze TD is dat de organisator aan de feestende jongeren vraagt om hun smoking en cocktailjurk uit de kleerkast te halen. Dat dit concept aanslaat bij de studenten, bewijst deze lange rij aan het voorverkooppunt in de UHasselt. ‘De combinatie van de kleding van de studenten en de sfeer in de fitlink is uniek’, antwoord student Brecht Janssen wanneer we hem vragen waarom hij donderdag absoluut wil mee feesten.

In tegenstelling tot andere studentenverenigingen kiest Kerberus ervoor om de kaarten niet online te verkopen. ‘Wij kiezen ervoor om onze kaarten niet online aan te bieden omdat de studenten dan servicekosten moeten betalen. Wij willen het voor de studenten niet te duur maken’, aldus Vincent Hoogmartens praeses bij de studentenvereniging Kerberus. Student Informatica Brecht Janssen heeft een andere mening: ‘Ik ben voorstander van een online ticketsysteem. Zo heeft iedereen dezelfde kans om een ticket te bemachtigen, ongeacht op welke school je zit.’

Like what you read? Give Jounior PXL a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.