Buse Terimli Yeni Defacto Reklamı “DeFacto-omni” E-ticaret Sektörüne Ne Getirir?

Ülkemizde internet üzerinden alışverişin birkaç kırılma noktası oldu. 2010 yılı grup satın alma siteleri ve private shopping siteleriyle bu kırılmanın en net şekilde görüldüğü dönemlerden biriydi. Bu dönemde şimdiye kadar hiç online alışveriş deneyimi yaşamamış yeni kullanıcı kitleleri, özellikle kadınlar online alışverişe dahil olurken sektörün büyümesine de önemli katkı sağladılar. Ancak bu etki de yavaş yavaş geçerliliğini yitirdi, sektör içerisinde farklı modeller denenmeye devam etse de hiç biri büyük kitlelerin katılımını ve online alışverişin günlük hayatımızın bir parçası olmasını sağlayamadı. Bu ara dönemde BKM Express lansman kampanyasındaki “internetten aldım” söyleminin ise sektör adına çok büyük değer sağladığını düşünüyorum.

Aslında sektör olarak yıla çok olumlu başlamadık, art arda gelen e-ticaret sitelerinin kapanma haberleri hepimizde moral bozukluğu yaratsa da Defacto’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı DeFacto-omni reklam kampanyası perakendecilerin e-ticaret sektöründe ne kadar ciddi bir giriş yaptığının/yapacağının göstergesi. Ortalama yıllık %10 büyüme ile perakende sektörü tüm dünyada olduğu gibi bizde de en gelişmiş sektörlerden birisi. E-ticaret ise perakende sektörü içerisinde dünyada ortalama %7 lik bir hacim yaratırken bu oran bizde henüz %2 ler civarında. Ancak perakende sektöründe yaşanan hızlı dönüşüm bu aranın kısa sürede kapatılacağının göstergelerinden.

2016, pek çok perakendecinin büyüme stratejileri içerisine online ve mobil deneyimleri de katarak, bu deneyimleri de sadece satış odaklı olmaktan çıkarıp omni-channel yaklaşımı ile benimsemeye başladıkları bir yıl olacak. Bunun hissedilir etkisinin hemen görmek çok mümkün değil ancak önümüzdeki iki yıl içerisinde e-ticaret sektöründeki değişim perakendeciler ile sağlanacak ki pek çok markanın bu yönde hazırlık yaptığını biliyoruz.

Defacto ise DeFacto-omni kampayası ile bu değişimin sözcülüğünü yaparak hem perakende, hem e-ticaret hem de tüketici gözünde önemli bir değere yaratıyor. Biz e-ticaret sektörünün dünyasında olan click & collect, in-store ordering, self check-out, click & reserved gibi kavramlar ile açıklarken Defacto bunu Buse Terim gibi önemli bir kitleyi etkilemeyi başarmış birinin sözcüğünde yapıyor. Bu ve bu gibi gelişmeler yeni tüketicilerin internet üzerinden ilk alışveriş deneyimi yaşamasına büyük destek olacaktır.

Özetle söylemek gerekirse DeFacto-omni e-ticaret ve perakende sektörüne iyi gelecek.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.