EA Sports’tan büyük jest

EA Sports, 15 yaşındaki Kenton Doust’ın kanserle savaşına destek vermek için genci FIFA 17 oyununa ekledi. EA Sports yaptığı bu jestle genç Kanadalının hayalini gerçekleştirdi

Vancouver Whitecaps hayranı olan 15 yaşındaki Kenton Doust 3 beyin tümörü olduğunun ortaya çıkmasından sonra kanser ile mücadelesini başlattı. 30 Ekim 2015'de kemoterapiye başlayan ve aylarca bu hastalıkla savaşan Kenton 19 Mayıs günü kanseri yendiğini öğrendi.

Hayranı olduğu Whitecaps’in defans oyuncusu Russel Teibert, bu güzel haber alındığında Kenton ile beraberdi.

Like what you read? Give Caner Eravcı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.