Ethica Sigorta’nın ilk yılı dolarken…

Sigorta sektörünün çok yeni kurulmuş ancak çok tecrübeli şirketinin öyküsü;

27 Temmuz 2016 da ilk poliçemizi kesmeye başladık. Bizim sermayemiz, kendi yöneticilerimiz ve bilgi birikimimizle yarattığımız bu şirkete güveniyorduk ancak yine de acaba yeni bir sigorta şirketini piyasa nasıl karşılayacak diye merak içindeydik.

Hedeflerimizi tek tek geçiyoruz

Bu bir yılda başta koyduğumuz prensiplerden ödün vermeden çalışmalarımıza devam ettik. Şirketimizi bireysel sigortacılık alanında yoğunlaştırdık, tüketicinin esas ihtiyacı olan temel ürünleri piyasaya sunduk. Yine bu süre zarfında 494 milyon TL prim üretimi, %1.2 pazar payı elde ettik, 1.134.500 adet poliçe keserek 791.807 müşteriye hizmet verdik. Müşterilerimizin şirketimizden ortalama 1,43 adet poliçe satın alması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici oldu, zira bu müşterilerimizin şirketimize olan güveninin bir göstergesi idi. Bu kadar önemli sayıda poliçeyi üretirken şirketimizin seçme prensipleri dahilinde çalışarak özellikle hasar riskini kontrol etmeyi, böylece müşterimizin prim seviyelerini en makul düzeyde tutmayı hedefledik. Eğer böyle bir tercih yapmasaydık poliçe adedimiz en az %60 – 70 civarında artacaktı ancak biz Ethica Sigorta olarak uzun vadeli istikrar ve sürdürülebilir başarı ilkelerimiz gereği doğru portföy oluşturma hedefimizden ödün verecektik, vermedik.

Bu kadar yüksek müşteri ve poliçe adedi, hazırladığımız fizibilite çalışmalarında öngördüğümüz rakamların çok üzerinde. Her geçen ay üretimimiz sağlam adımlarla artmaya devam etti ve ediyor.

Şu anda 672.000 adet trafik, 62.000 kasko poliçesi, 225.000 adet ferdi kaza, 90.000 adet ev, 70.000 adet DASK, 7.500 adet işyeri, 8.000 adet tamamlayıcı sağlık ve seyahat sağlık poliçesi ve 7.500 adet diğer ürün poliçeleri şirketimizce teminat altına alınmış durumda.

Üretim & Dağıtım Kanalımız

Ethica Sigorta, üretim kanalı olarak sadece acente ağını seçmiş bir şirket olarak kuruldu. Brokerler, bankalar, fatura ödeme noktaları gibi ağlar, geniş dağıtım kanallı acente organizasyonları, internetten satış platformları ve ayrıca özellikle direkt satış dağıtım ağımızda yer almadı. Biz kuruluşumuzdan bugüne kadar sigortacılık tarihinde görülmemiş bir taleple karşılaştık; 6.385 adet acente başvurusu aldık. Bu inanılmaz talebe rağmen son derece seçici davrandık ve sadece 272 acente ile Türkiye’mizin 73 şehrine hizmet vermeye başladık. Genelde sektörde kabul gören yaklaşımın çok sayıda acente açarak üretimi arttırmak olmasına rağmen biz zor olan yolu tercih ettik. Büyükşehir olmayan illerde çevresinde tek olarak konumlandıracağımız, diğer illerde ise birbiri ile rekabet yaratmayacak şekilde, gerçek anlamda bir finansal kurum olma potansiyeline sahip, gelişmeye açık Ethica Sigorta acenteleri oluşturmak yolunda tercih kullandık. Nitekim Ethica Sigorta acenteleri bu 1 yıllık dönemde sektör acente üretim ortalaması olan 676.000 TL’nin oldukça üzerinde, yıllık ortalama 1.887.000 TL üretti. Hedeflerimizden en önemli olanı 3 yıl içerisinde 5.000.000 TL’nin altında yıllık prim üretimi olan acentemizin kalmaması. Bunu gerçekleştirmek için gereken altyapı, eğitim ve stratejik bakış desteği şirketimiz tarafından sağlanacak, tüm acentelerimizin “Büyüyen ve Kazanan Acente”’ye dönüşmesi bu süre içerisinde mutlaka gerçekleştirilecektir.

Hasarlar

Bir yıl içinde şirketimiz 21.000 adet hasar dosyası açtı ve hasarlarını seri olarak ödeyerek çok sayıda teşekkür mektubu ve mesajı aldı. Bu süre içerisinde en çok memnuniyet duyduğumuz bir başka nokta; hiç bir müşterimizin aleyhimize dava açmaması ve hasarların normal seyrinde sonuçlanması (bedeni hasarlardaki normal süreç haricinde tabii ki) oldu.

Şirketimizin 1.750 adet servis ile anlaşmasının olması , 540 adet hastane ile sözleşmesinin bulunması müşterilerimizin hasar sırasında hiçbir zorluk yaşamamasını sağlamıştır. Hasar konusunda yapacağımız yeni uygulamaların müşterilerimizin ve acentelerimizin hayatlarını çok kolaylaştıracağına ve önümüzdeki dönem şirketimizin “benzersiz servis veren şirket” olarak konumlanmasına çok büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyim.

Değişen yönetmelik ve uygulamalar

Geçtiğimiz yıl içinde sektörümüzde son yıllarda görülmemiş bir biçimde ve sıklıkta uygulama değişikleri yaşanmıştır. Özellikle trafik sigortalarında primlerin Tramer’de gösterilmesi, fiyat tavanı uygulaması ve de en son olarak havuz sistemi sektörümüzü ciddi anlamda etkilemiştir. Özellikle 12.4.2017 den itibaren Ethica Sigorta, acentelerine kesintisiz olarak poliçe kesme imkanını açık tutan birkaç şirketten biri olarak müşterilerinin ve acentelerinin yanında yer almış, görevini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Bununla iftihar ediyoruz. Ayrıca sektörümüzde meydana gelen değişikliklerin acentelerimize getirdiği olumsuz etkilerini en aza indirgemek üzere her branşta yüksek komisyon verme yaklaşımımızı trafik branşında da devam ettirdik. Nitekim tüm şirketlerin komisyonları %10’a indirdiği bir ortamda şirketimiz acentelerine en yüksek trafik komisyonu veren tek şirket olmuştur.

Karlılık

Şirketimiz hızlı büyümesine rağmen risk seçimi ve fiyatlandırma konularındaki segmentasyon stratejisini ödün vermeden, istisnasız uygulamak ve mevcut şartlarda en iyi sonucu almak amacındaydı. Bu anlayış bir yıldır acentelerimizin katkıları ile disiplinli bir biçimde aynen devam etmektedir. Şirketimiz henüz bir yılı tamamlamışken yani çok yeni olmasına rağmen sigortacılıkta performans ölçümü olan bileşik oranda son derece başarılı bir sonuç elde etmiş %99.0'lık bir oranı yakalamıştır. Gerek hasar oranı ve frekansı itibarı ile sağladığımız başarı, gerekse genel giderlerimizin daha ilk senemiz sonunda %6.6 olarak gerçekleşmesi, bu sonucu yakalamamızı sağlamıştır. Sektörde çalışan başına verimlilik göstergesi olan kişi başı prim üretiminde sektör ortalaması 1.250.000 TL iken, şirketimizde bu prim 9.821.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk üç yıl içinde fizibilite raporlarımızda herhangi bir kar bütçeleştirmemiş olmamıza rağmen Ethica Sigorta, Haziran 2017 sonu itibarı ile oldukça muhafazakar bir rezerv oluşturmasına rağmen 9.2 milyon TL vergi öncesi kar elde etmiştir. Uzun vadeli bakışlarının bir göstergesi olarak ortaklarımız yıl sonunda elde edilecek karın tamamını şirket sermayesine ilave etme kararını almışlar ve gelecekte de yine bu yolda ilerleyeceklerini ifade etmişlerdir.

Ethica Sigorta, uygulamaya çalışılan operasyon yapısı ile bir yaratıcılık modeli oluşturan, bu şekli ile Avrupa’da hatta dünyada örneği çok fazla görülmeyen bir organizasyondur. Ethica Sigorta olarak bizler gerçek anlamda bir “start-up” olarak yaratıcı, verimli, çevik özellikleri olan bir şirketin sigorta sektörünün geleneksel yapısından nasıl farklılaşacağını göstermek istiyoruz. Bugünkü şeffaf ve samimi açıklamalarımızın benzerlerini önümüzdeki dönemde de belli aralıklarla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sevgilerimle,

Cemal Ererdi

Kurucu Ortak ve CEO

Like what you read? Give Can Ererdi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.